Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na základě dohody o poskytnutí právních služeb jsem odeslal požadovanou platbu 15.000 Kč na účet právníka za vypracování právního stanoviska. Právní stanovisko nebylo právníkem dodáno. Následně právník na četné písemné telefonické dotazy neodpovídal a když se náhodou s ním podařilo spojit, odpověděl, že vše má vypracované a posílá.

To se však nestalo. Letos (2023) 18.01.2023 jsem poslal tomuto právníkovi tuto písemnou výzvu:
Dobrý den pane doktore,
s ohledem na to, že nedošlo naplnění dohody z Vaší strany, žádám Vás o poukázání námi odeslané zálohové platby 15.000 Kč zpět na účet č. : . /0100. Naše platba byla poukázána na Váš účet č. : . /0300 s var. sym: XXX dne 04.08.2022. Věřím, že tak učiníte nejpozději do konce měsíce ledna 2023. Děkuji AB.
Dne 1.2.2023 jsem od něho přijal telefonický hovor, kde mi vysvětluje, že je na letišti a právě se navrátil ze zahraničí a že mi druhý den ihned zavolá. To se už nestalo. Můžete mi poradit jak postupovat dál. Děkuji Zikmund.

 

ODPOVĚĎ:
Předně je třeba postupovat dle smlouvy. Nejdříve je třeba prostudovat smlouvu, jak hovoří o termínu dodání právní analýzy a také v návaznosti na to, jaká máte práva, pokud není analýza dodána včas (smluvní pokuta, odstoupení od smlouvy apod.).
Jestliže o tomto smlouva nehovoří, můžete od ní odstoupit (písemně) s tím, že došlo k podstatnému porušení povinností ze strany advokáta.
Vzhledem k tomu, že Vámi zaslaná platba nehovoří výslovně o odstoupení od smlouvy, z důvodu opatrnosti doporučuji zaslat advokátovi tzv. předžalobní výzvu (vzor zde: https://www.zbynekmlcoch.cz/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/predzalobni-upominka-vyzva-k-uhrazeni-dluhu-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014), ve které popíšete celou situaci, uvedete, že odstupujete od smlouvy a vyzvete jej k vrácení zaplacené částky, a to ve lhůtě, která nesmí být kratší 7 dnů. V případě, že na výzvu nebude adekvátně reagováno, můžete se se svým nárokem obrátit na soud.
Doporučuji komunikovat výhradně v písemné formě.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.