Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

V současné době reším dlouhotrvající záležitost ohledně stavebního povolení. Spolupracuji s advokátem, který mě kontaktuje pouze v případě fakturace, kde jsou sice vypsány konkrétní položky, ale jelikož mi nechodí úřední korespondence, nemohu nijak ověřit, zda uvedenou službu provedl nebo zda nebyla nadbytečná. Zvažuju proto reklamaci.

Chtěla bych se v této souvislosti zeptat, zda je advokát povinen k fakturaci přikládat relevantní dokumenty -- popřípadě krátce popsat připravované jednání/úkon apod. , které potvrzují jeho aktivitu? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Z platné právní úpravy nevyplývá, že by byl advokát povinen spolu s vyúčtováním odměny za právní služby klientovi předkládat rovněž ty dokumenty (smlouvy, přípisy, žaloby či jiná podání), jejichž vypracování klientovi účtuje (samozřejmě pokud se s klientem nedohodl na něčem jiném).
Co se týče specifikace právních služeb, které jsou advokátem klientovi účtovány, lze vyjít z § 4/1 advokátního tarifu, dle něhož platí, že:
„Je-li sjednána smluvní odměna podle počtu hodin nebo jiných časových jednotek … náleží dohodnutá sazba časové odměny za každou započatou časovou jednotku, není-li dohodnuto jinak. Na požádání klienta je advokát povinen při vyúčtování odměny advokáta předložit klientovi časovou specifikaci poskytnutých právních služeb. “
Toto ustanovení se nicméně týká pouze těch případů, kdy je mezi advokátem a klientem sjednána časová odměna (ze znění dotazu nevyplývá, zda je tomu tak i u Vás).
Je-li sjednána tarifní odměna (tedy odměna za jednotlivé úkony právní služby), přikládají advokáti k vyúčtování právních služeb pouze výčet úkonů, které v dané věci provedli. Tento výčet pak musí být jasný a přezkoumatelný. V této souvislosti lze odkázat na tento závěr kárné komise České advokátní komory:
„Je kárným proviněním, jestliže advokát vystaví vyúčtování právních služeb s nepřezkoumatelným seznamem úkonů …“
Přehled rozhodovací praxe kárné komise České advokátní komory naleznete zde:
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=212
Pokud si chcete ověřit, zda Vám advokát účtuje odměnu za úkony, které skutečně provedl, lze Vám doporučit sjednat si s tímto advokátem schůzku a vyžádat si nahlédnutí do klientského spisu, který advokát ve Vaší věci vede. Dle § 25/1 zákona o advokacii platí, že:
„O poskytování právních služeb je advokát povinen vést přiměřenou dokumentaci. “
Z tohoto spisu byste měla snadno zjistit, zda advokátem účtovaná odměna odpovídá jím skutečně odvedené práci.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 177/1996 Sb. , o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
zákon č. 85/1996 Sb. , o advokacii

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.