Počet stránek ve webu: 43.166

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně finančního problému s maturitním plesem a jeho účastníky. Na maturitní ples se dohromady složila větší částka peněz, kterou již zaplatily všichni maturanti společně i se zálohou. Tento rok (2022) se, ale podle zákona můžou účastnit jen očkované osoby nebo osoby po covidu. Bohužel se ve třídě šíří neshody se čtyřmi nenaočkovanými žákyněmi, které jsou zásadně proti a požadují vrácení peněz.

Chci zdůraznit, že nebyla provedená žádná smlouva, spolužákyně věděly o situaci s covidem v takové době, kdy by stihly danou situaci vyřešit očkováním. Žádné zdravotní potíže nemají a z rodičovského zákazu také nic neplyne, jelikož jsou plnoleté. Chtěla bych se zeptat jestli mají právo požadovat o vrácení peněz včetně zálohy? I v případě, že z vlastní vůle zrušily účast 3 týdny (10.1.2022) před plesem i přes možnost očkování.

 

ODPOVĚĎ:
Přestože ve Vámi popisovaném případě k uzavření písemné smlouvy nedošlo, byla tato smlouva uzavřena ústně. Obsahem této smlouvy byla (jak předpokládám) shoda všech spolužáků na uspořádání maturitního plesu a na jejich finanční spoluúčasti na jeho nákladech).
Pakliže byla tato ústní smlouva uzavřena již v době, kdy bylo známo, že neočkovaní studenti nebudou mít možnost se maturitního plesu zúčastnit, nespatřuji žádný důvod, proč by měly být dotyčné studentky oprávněny požadovat vrácení toho, co na uspořádání maturitního plesu přispěly.
Pokud totiž dotyčné studentky předem znaly podmínky pro účast na maturitním plesu, byly si vědomy toho, že z důvodu svého neočkování se maturitního plesu zúčastnit nemohou, přičemž i přesto s uspořádáním maturitního plesu souhlasily, resp. i přesto na realizaci maturitního plesu přispěly, nelze říci, že by tyto studentky byly nyní oprávněny od uzavřené smlouvy odstoupit.
Je nutné si uvědomit, že každá smlouva (ústně uzavřené smlouvy nevyjímaje) může být zrušena dohodou smluvních stran, odstoupením (a to v případě, kdy jedna ze smluvních stran podstatným způsobem poruší své smluvní povinnosti), anebo výpovědí.
O zrušení smlouvy ze strany dotyčných studentek prostřednictvím dohody nemůže být řeči, neboť ke shodě mezi těmito studentkami a zbytkem třídy nedošlo.
Odstoupení od smlouvy nepřichází rovněž v úvahu, jelikož zbytek třídy neporušil žádnou ze svých smluvních povinností.
Výpověď smlouvy je v zásadě možná pouze tehdy, je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou (což v tomto případě neplatí), nebo pokud si to smluvní strany ve smlouvě sjednaly (což, jak předpokládám, rovněž nenastalo).
Domnívám se proto, že pokud a/ dotyčné studentky dobrovolně finančně přispěly na uspořádání maturitního plesu, b/ a to při znalosti podmínek účasti na něm, a c/ zároveň mohly ovlivnit, zda se tohoto plesu budou moci zúčastnit či nikoli (absolvováním očkování), je nemožnost jejich účasti na maturitním plese výhradně jejich záležitostí. O porušení smlouvy ze strany zbytku třídy se nejedná – důvod pro vrácení finančních příspěvků proto není dán.
Závěrem své odpovědi zdůrazňuji, že výše uvedené prezentuje toliko můj osobní názor na daný případ. Nelze vyloučit, že se setkáte i s jiným právním výkladem této věci.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.