Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz na odkoupení spoluvlastnického podílu. Jedná se o travní porost, který má 4 čtvrtinové spoluvlastníky. Jednoho z nich jsem oslovila, zda by mi svůj podíl neprodal. Souhlasí, dohodli jsme se už i na ceně. Jak mám prosím pěkně postupovat (jaké jsou DETAILNĚ jednotlivé kroky)?

Jsou někde vzory dokumentů, které budu potřebovat (kupní smlouva a pod.)? Navíc je tu komplikace - pán má 90 let a je trvale upoután doma, jak se s tím vypořádat? Mnohokrát děkuju Milena.

 

ODPOVĚĎ:
V případě koupě je třeba sepsat kupní smlouvu. Na internetu najdete různé vzory, ovšem nelze zaručit, že takový vzor bude v pořádku. Právní služby tohoto typu jsou v ČR oficiálně oprávněni poskytovat pouze advokáti a notáři, tedy pouze smlouva sepsaná advokátem či notářem je zárukou, že bude v pořádku. Obecně do smlouvy musíte uvést identifikaci smluvních stran, specifikaci pozemku, o který se jedná, kupní cenu a její splatnost. Smlouva musí být datována a podepsána oběma smluvními stranami, podpisy musí být úředně ověřené. Pokud je prodávající trvale upoután na lůžko, pak bude třeba, aby za ním osoba ověřující podpis přišla. To lze domluvit buď na úřadě (úřad městské části či obecní úřad) nebo se domluvit s notářem či advokátem, kteří také podpisy ověřují. Následně je třeba si vyzvednout na katastrálním úřadě formulář k návrhu na vklad (je dostupný i na webových stránkách www.cuzk.cz), tento vyplnit, obyčejně podepsat a společně se smlouvou a poplatkem 2.000 Kč za vklad zanést na katastrální úřad. Převod vlastnického práva pak katastr provede cca do měsíce po podání.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.