Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Objednal jsem pobyt na chalupě, přes server tippobyt.cz. Z uvedené ceny nebylo jasné, že platba zálohy 5.000 Kč je pouze provize tippobytu za zaslání kontaktu na majitele objektu. Nyní, s ohledem na pandemickou situaci, požaduji storno objednávky a návrat zálohy. Výzva k platbě zněla následovně:

"Pozn. : Prosím uhraďte do 2 dnů částku rezervační zálohové platby ve výši 5 000 Kč na číslo účtu 222188555 / 0600 (účet TIPPOBYT) a uveďte prosím č. objednávky jako variabilní symbol platby = 21020089."  Z této výzvy jsem nabyl dojmu, že se jedná o zálohu na pobyt, nikoliv o nevratnou provizi. Tippobyt odpověděl následovně:   Níže zasílám výňatek z obch. podmínek, vztahujících se k Vámi zaslanému požadavku:
Článek VII Zrušení pobytu ze strany TIPPOBYTu nebo ubytovatele, zákaz nebo omezení ubytování vládou
5. TIPPOBYT při zákazu nebo omezení ubytování vládou rezervační poplatek nevrací, neboť k plnění ve smyslu článku II. těchto Všeobecných obchodních podmínek ze strany TIPPOBYTu došlo, t. j. zprostředkovatelská služba již byla ze strany TIPPOBYTu uskutečněna. Při zákazu nebo omezení ubytování vládou doporučujeme sjednat termín v náhradním, realizovatelném termínu po dohodě napřímo mezi klientem a ubytovatelem.
Vzhledem k tomu, že Váš pobyt je sjednaný v termínu od 3.4. 2021 a aktuální nařízení vlády jsou vydaná do 21.3. 2021, tak doporučuji řešit změnu termínu až ve chvíli, když by nebylo ubytovaní ve sjednaném termínu možné. Je tato záloha vymahatelná? Děkuji!

 

ODPOVĚĎ:
Zde je podstatné to, co je obsahem smlouvy (a všeobecných obchodních podmínek) a zda jste s tímto byl seznámen či jste měl možnost se s těmito dokumenty seznámit.
Zákon umožňuje, aby jedna smluvní strana vystupovala pouze jako zprostředkovatel služby, nikoliv jako její přímý poskytovatel a toto bylo zpoplatněno.
Je tak třeba nejdříve důkladně prostudovat uzavřenou smlouvu /objednávku a případné připojené obchodní podmínky. Jestliže tyto dokumenty obsahují takové ujednání, dle kterého je záloha nevratná a poskytuje se pouze zprostředkování kontaktu, a současně jste byl s tímto seznámen nebo jste měl možnost se s tímto ujednáním seznámit (typicky odsouhlasujete obchodní podmínky zaškrtnutím políčka souhlasu v objednávce), tak je druhá smluvní strana oprávněna po Vás požadovat uhrazení zálohy (jelikož poskytnula objednané služby). Jestliže ovšem nejsou naplněny podmínky uvedené v předchozí větě, můžete požadovat zálohu zpět.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.