Počet stránek ve webu: 42.858

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám sepsaný zakázkový list a zakázku řádně dokončenou, zákazník mi po dokončení zakázky (výroba a montáž hrobu) již přestal komunikovat a nemůžu se domoci, aby doplatil tuto zakázku. Jedná se o doplatek ve výši 207.000 Kč, prosím o radu jak toto efektivně řešit. Děkuji Hynek.

ODPOVĚĎ:
Zákazníka písemně vyzvěte tzv. předžalobní výzvou k tomu, aby dle dohody (odkažte se na zakázkový list a případné další listinné podklady, které máte k dispozici) zaplatil za objednané služby.
Vzor výzvy zde: https://www.zbynekmlcoch.cz/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/predzalobni-upominka-vyzva-k-uhrazeni-dluhu-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014. Ve výzvě popište celou situaci a stanovte mu lhůtu nejméně 7 dnů k tomu, aby cenu uhradil.
Současně jej upozorněte, že jinak můžete celou záležitost řešit soudní cestou. Jestliže nebude na výzvu adekvátně reagováno, můžete se obrátit na civilní soud a domáhat se zaplacení dané částky soudní cestou (jako důkaz použijte jak zakázkový list, tak i např. Komunikaci v sms či emailu, pokud byla). Výzvu zašlete min. doporučeně.
Doporučuji komunikovat se zákazníkem výhradně v písemné formě.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.