Počet stránek ve webu: 41.484

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

U společnosti Fortuna jsem uzavřel online sázku za částku 40.000 Kč. Fortuna tuto sázku vyhodnotila jako výherní a připsala mi na hráčský účet výhru ve výši cca 63.000 Kč. Já jsem tedy toto v dobré víře považoval jako vyhodnocení správné a toto výherní částku jsem pak dále používal na další sázky, které byly všechny proherní.

Tedy konto zůstalo po těchto na 0. Následně mě za 24 hodin informovala sázková kancelář, že došlo k nesprávnému vyhodnocení původní sázky, kdy tato nebyla výherní, ale proherní. Tedy mi odečítají na hráčské účtu chybně připsanou částku ve výši oněch 63.000 Kč. Tím se mé konto dostalo být jejich chybou do záporného stavu ve výši 63.000 Kč. A oni chtějí tuto částku do 10 dní uhradit jinak bude vše předáno právnímu oddělení k vymáhání. K tomuto využívají herní rád, kde se mimo jiné říká že cituji:
12.4.2 V případě, že na Konto bude neoprávněně připsána Výhra, je Fortuna oprávněná takto nesprávně připsanou Výhru odečíst z Konta Sázejícího, i bez jeho souhlasu. Pokud se tímto postupem Konto dostane do záporného zůstatku, je Sázející povinen vzniklý dluh uhradit, a to nejpozději do deseti (10) dnů od výzvy Fortuny. Fortuna je oprávněna nerealizovat operace požadované Sázejícím až do doby, kdy bude dluh uhrazen. V případě, že Sázející nesplní svou povinnost ve stanovené lhůtě, vyhrazuje si Fortuna právo Smlouvu vypovědět a uplatňovat veškeré dostupné právní prostředky k vymožení dlužné částky.
Můj dotaz zní. Jsem povinen uhradit celou částku, tedy 63.000 Kč? Dle mého názoru jsem ale jednal v době víře, že jsem vyhrál a tedy tyto peníze použil na sázky. Kdyby oni neudělali chybu a neuvedli mě v omyl, tak bych nemohl následné sázky uzavřít. Proto mi přijde, že bych měl doplatit, když tak jen proherní sázku původní, a to 40.000 a ne 63.000, ty následné by měly být stornovány, jelikož byly uzavřeny mnou tím že jsem byl uvedený v omyl. Není nikde v podmínkách mi povinností zkoumat, zda vyhodnocuje sázková kancelář správně nebo chybně. Je tato částka vymahatelná celá nebo jen část mé sázky? Děkuji za odpověď. Tomáš.

 

ODPOVĚĎ:
Zde doporučuji argumentovat tím, co sám uvádíte, že jste jednal v dobré víře, když Vám byla částka připsána na účet a takto s ní nakládal. Tím jste byl z jejich strany uveden v omyl a vznikla Vám tím škoda (ke které tedy došlo v důsledku jejich chyby). Pokud se ovšem nepodaří celou záležitost vyřešit smírně, nezbývá než se obrátit na soud.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.