Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Na webovém portálu www.webchecker.eu provozovaného společností Good Studio s. r. o. , Záhřebská 562/41, 120 00 Praha – Vinohrady (IČ: 06515029) jsem provedl jako podnikající fyzická osoba analýzu „svých“ webových stránek a na základě této provedené analýzy mi e-mailem byla zaslána faktura v celkové finanční výši 15.600 Kč.

Ovšem s touto vystavenou fakturou za provedení analýzy webových stránek nesouhlasím z těchto důvodů:
1. při zadávání údajů není zřejmé, že se vůbec jedná o objednávku na placené webové služby;
2. při objednávce se vyplňují (zadávají) pouze tyto údaje: název webové stránky pro analýzu, e-mailová adresa objednatele, IČ objednatele a souhlas se zněním „Všeobecných obchodních podmínek“, což si myslím není dostačující;
3. rovněž při objednávce neuvádí provozovatel tohoto webového portálu korektním, jednoznačným způsobem cenu za poskytnuté webové služby a rozsah poskytnutých služeb (tzn. že se bude jednat celkem o 4 analýzy zadané webové stránky objednatelem) ;
4. dále provozovatel webových stránek vystavuje faktury na neexistující (neplatné) webové stránky objednatele; tzn. uvedl jsem omylem překlep v adrese mé webové stránky, i přesto mi byla elektronickou poštou zaslána faktura k úhradě v celkové finanční výši 15.600 Kč za analýzu této neexistující webové stránky, což není v souladu se „Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) tohoto webového portálu“;
5. provozovatel webových stránek nekomunikuje se mnou prostřednictvím elektronické pošty a číslo telefonického kontaktu neuvádí.
Chtěl bych mít pro jistotu odborný právní názor, že se jedná o pochybný webový portál a nemusím uhradit finanční částku v celkové výši 15.600 Kč a případné úroky z prodlení ve výši 78 Kč za 1 den dle VOP (0,5 % z částky 15.600 Kč za každý den). Děkuji za odpověď. S pozdravem Ivoš.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud máte možnost v rámci vyplňování údajů seznámit se s obchodními podmínkami, tj. je zde políčko pro zaškrtnutí “souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami” (VOP), přičemž současně je funkční odkaz na tyto obchodní podmínky (v tomto případě je funkční), tak zaškrtnutím souhlasu se pro Vás tyto obchodní podmínky stávají závaznými a jde k Vaší tíži, pokud si je předem (před udělením souhlasu) nepřečtete.
VOP odkazují na ceník, který obsahuje rozpis toho, co přesně je obsahem poskytnutí služeb – např. I to, že budou provedeny 4 analýzy. Opět i v tomto případě jde k Vaší tíži, pokud máte možnost se s ceníkem seznámit a neučiníte tak.
Skutečnost, že se na faktuře objevuje chyba v psaní – názvu adresy, nezpůsobuje sama o sobě neplatnost faktury, pokud je zřejmé, že se jedná o překlep – chybu v psaní.
Co se týká poslední části Vašeho dotazu, provozovatel není povinen komunikovat elektronickou cestou, pokud na Vaše zprávy nereaguje, doporučuji se obrátit písemně (poštou).
Za této situace tím, že jste odsouhlasil VOP, jste se zavázal mj. zaplatit za poskytnuté služby, tj. pokud byly služby řádně v souladu s VOP a ceníkem poskytnuty, vzniká Vám povinnost za ně zaplatit stanovenou cenu, jinak se vystavujete riziku, že bude částka vymáhána soudní cestou.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.