Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych odstoupila od smlouvy nákupu štěněte. Uhradila jsem zálohu, která by měla být dle zákona vratná i když prodávající píše, že je nevratná jak to tedy je? Mám nárok na vrácení zálohy? Je vůbec tato smlouva platná, když zde nemá prodávající vyplněné iniciály? Děkuji za pomoc Petra.

ODPOVĚĎ:
Smlouva úplně v pořádku není, označení stran by měla obsahovat. V dotazu neuvádíte, z jakého důvodu chcete od smlouvy odstoupit, což je velice podstatná otázka. Odstoupení od smlouvy přichází v úvahu pouze tehdy, pokud druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší své povinnosti ze smlouvy, ve Vašem případě to může být situace, kdy se u štěněte projeví nějaká vrozená vada apod. A Vy jste o tomto informována před koupí nebyla. Pak můžete písemně odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení celé částky, včetně zálohy.
Doporučuji komunikovat výhradně v písemné formě.