Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Uzavřel jsem běžnou smlouvu o správě webových prezentací. Správa se neprováděla dobře, po čtyřech letech jsem zaslal firmě výpověď dohodou (poštou i emailem), na níž nereagovali. Po dvou měsících jsem napsal řediteli společnosti, že považuji smlouvu za ukončenou k navrženému datu a požadoval jsem vydání zdrojových kódů, abych si mohl stránky spravovat sám.

Reagovali tak, že moji výpověď považují za nejasně formulovanou, sami dávají nyní (9/2020) výpověď (počkají si jistě na začátek nového měsíce) a požadují doplatek doby (3 měsíční výpovědní lhůta + 2 měsíce své nečinnosti). Omítají mi vydat zdrojové kódy, abych si mohl spravovat internetové stránky sám. Děkuji Vám za informaci, jak se k tomuto rozhodnutí postavit a jak dále postupovat.

 

ODPOVĚĎ:
Za této situace je podstatné, zda jste opravdu řádně vypověděl smlouvu či nikoliv. Předně výpověď je jednostranné právní jednání, nepotřebuje ke své platnosti souhlas druhé strany, je tak otázkou, jak nahlížet na Vámi zaslanou výpověď dohodou.
Doporučuji velice důkladně prostudovat uzavřenou smlouvu včetně případných připojených obchodních podmínek, zaměřte se zejména na možnosti jednostranného ukončení smlouvy (výpověď) – tj. kdy je možné výpověď podat, z jakých důvodů, v jaké formě (zda postačuje email či je třeba listinná podoba apod.). Pokud tyto podmínky nebyly Vaší výpovědí splněny, nedošlo k platné výpovědi smlouvy a ta nadále běží, tudíž jste nadále povinen platit za poskytované služby v souladu se smlouvou.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.