Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V lednu 2020 jsem objednala a zaplatila příměstský tábor pro dcery na 1 týden v červenci. Provozovatel nabízel možnost zprostředkování pojištění storno poplatků pro případ nemoci dítěte. Nabídku jsem přijala a na faktuře zaplatila cenu tábora plus pojištění storna. V květnu 2020 mi přišel od provozovatele email, že se zatím nepodařilo vyřídit pojištění, protože pojišťovny přestaly z důvodu COVID 19 nabízet pojištění storno poplatků, ale že věří, že se situace v nejbližších týdnech změní.

Minulý týden přišel další email, kde provozovatel oznámil, že se pojištění nedá s konečnou platností zajistit, že dítě není proti stornu pojištěno a že nám peníze za pojištění vrátí na účet. Je tento postup provozovatele správný? Může se jen tak zbavit odpovědnosti poskytnout službu (pojištění), za kterou dostal zaplaceno již v lednu? Mám nějakou možnost požadovat, aby pro případ nemoci převzal provozovatel náklady na sebe? Nebo mohu požadovat zrušení účasti dcer na táboře a vrácení celé částky? Týdenní tábor za jednu dceru vyšel na 4.000 Kč a nechci riskovat, že jedna (nebo obě) dcera onemocní a o peníze přijdeme. Předem děkuji. Kamila.

 

ODPOVĚĎ:
Provozovatel není oprávněn nabízet a účtovat služby, které není schopen zajistit. Pokud došlo k úhradě táboru již v lednu, mělo dojít ke sjednání pojištění storno tábora v lednu, ledaže jste byla předem informována o tom, že pojištění se bude sjednávat až o několik měsíců později.
Stejně tak jste měla být ihned informována o tom, že pojištění se nepodařilo sjednat.
V tomto případě máte nárok nejen na vrácení zaplacené částky za pojištění storna (s tím, že byste účast dcer na táboře nerušila, případné riziko, že se tábora nezúčastní, by pak šlo k Vaší tíži), ale také můžete od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení všech peněz zaplacených za celý tábor, jelikož je pro Vás pojištění storna podstatnou náležitostí, bez které byste smlouvu neuzavřela.
Doporučuji komunikovat s pořadatelem výhradně v písemné formě.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.