Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dne 9.6.2020 máme odlétat s CK Nomád s. r. o. na zájezd do Petrohradu. Zatím máme zaplacenou zálohu 2x 5.080 Kč. Smlouva je uzavřena na mé jméno a druhá smlouva na spolucestujícího. CK i zákazník může z důvodu šíření onemocnění Covid 19 zrušit zájezd, cestovní kanceláře mohou využít ochranné doby a vydat voucher do konce srpna 2021.

Nechceme zrušit zájezd a platit vysoké storno poplatky, musíme doplatit? Podle ministerstva místního rozvoje MMR, aby nám byl vydán voucher na odložený zájezd, musíme dodržet smlouvu a mít zaplacený celý zájezd, doplatit do 14 dnů 2x 15.000 Kč. Nařízením vlády z vyšší moci se neuskuteční zájezd, tak mi nejde do hlavy, proč mám zaplatit doplatek za zájezd. Proč CK nevystaví voucher ve výši zaplacené zálohy? Výjimka platí pro zranitelné osoby, kam patřím i já, seniorka nad 65 let. Toho bych chtěla využít a požádat o vrácení peněz. Proto Vás prosím o radu, zda postup, který popíši, bude odpovídat zákonu - zrušení zájezdu kvůli koronaviru nebo to udělat jinak.
1. Doplatíme v termínu podle smlouvy CK celou výši zájezdu.
2. Vyčkáme do 9.6./ 9.6.-15.6. se má uskutečnit zájezd / a potom budu kontaktovat písemně CK a požádáme o zrušení zájezdu a vrácení peněz neboť jsem seniorka ve věku 68 let. Nebo můžeme zrušit už před datem odjezdu? Například v květnu, bez storno poplatků? Druhou spolucestující osobou je můj syn, na kterého se nevztahuje výjimka, ale zruší i on, jednalo se o zájezd pro 2 osoby, doprovázel by mě. Nebo on bude muset přijmout voucher?
3. Nebo počkám až CK před odletem/ 9.6./ sama oznámí zrušení zájezdu a navrhne nám voucher, který odmítneme. Záloha se platila na jeden variabilní symbol i doplatek bude též uhrazen na stejný VS dohromady. Za jak dlouho bychom podle tohoto zákona mohli mít vráceny peníze? Chci využít vrácených peněz na rehabilitační tuzemskou dovolenou.
4. Proč se nepostupuje podle § 2535 OZ, kdy zákazník může odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného/storno poplatků/, jestliže v místě určení cesty nebo pohybu nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti. ?
Zrušení zájezdu kvůli koronaviru má ochránit cestovky před krachem, neboť cestovky už naše peníze nemají. Mám dilema, zda nepřijdeme o celou částku více než 40.000 Kč, ale snad CK musí dodržet zákon. Nevím, jak má CK nastaveno pojištění proti úpadku u pojišťovny Uniqa, vztahuje se, nevztahuje na zásah státní moci? Ačkoliv, koho zajímá, že CK Nomád spol. s. r. o. si v březnu 2020 na valné hromadě odsouhlasila vyplatit podíly na zisku za rok 2019, nemám jim to za zlé, ale já také nechci přijít o peníze, které jsem si ušetřila z důchodu. Těšila jsem se na krásy Petrohradu a čekala jsem mnoho let, bohužel nyní mám opravdu obavy z onemocnění, které v Rusku teprve kulminuje. Prosím Vás o odpověď, abych neudělala nějakou chybu. Doplatit a počkat až cestovní kancelář sama zruší zájezd a nabídne voucher nebo mám sama zrušit zájezd před nebo po datu 9.6.2020, pokud tak neučiní CK? Pokud se mluví o výjimce pro seniory, zda se to též týká druhé osoby uvedené? Vše mám provést písemně třeba i odmítnutí poukazu na nový zájezd v ochranné lhůtě CK nebo stačí zaslat email? Je tam nějaká lhůta, do kdy CK vrátí zaplacenou cenu zájezdu? Cestovní kancelář před deseti dny (nyní 20.4.2020) odpověděla, že zájezd posune na další rok nebo mám právo od smlouvy odstoupit a zaplatit storno poplatky. Děkuji. Se srdečným pozdravem Marika.

 

ODPOVĚĎ:
V případě zrušení zájezdu kvůli koronaviru (ať už z Vaší strany či ze strany cestovní kanceláře nebudete platit storno poplatek a ani ho po Vás cestovní kancelář nemůže chtít. Můžete od smlouvy písemně odstoupit nebo počkat, až cestovní kancelář sama zruší zájezd.
Nicméně s odstoupením ještě chvíli počkejte, odstoupení by nemělo být činěno ve velkém časovém předstihu, nelze totiž jednoznačně předvídat, jak se situace s epidemií vyvine. Postačí odeslat pár dnů před plánovaným termínem zájezdu, nicméně tak, aby cestovní kancelář Vaše odstoupení od smlouvy obdržela před termínem započetí zájezdu.
Pokud dojde ke zrušení zájezdu kvůli koronaviru, cestovní kancelář Vám může místo vrácení peněz nabídnout voucher. Vy jako osoba spadající do výjimek můžete voucher odmítnout, vrátit jej cestovní kanceláři a požadovat vrácení uhrazených peněz (peníze Vám musí cestovní kancelář vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy). Váš syn, na kterého se výjimka nevztahuje a který uzavřel samostatnou smlouvu, voucher odmítnout nemůže.
Vouchery musí být ze zákona zajištěny pro případ úpadku (krachu) cestovní kanceláře, aby zákazníci nepřišli o své peníze.
Pokud porušíte smlouvu, hrozí Vám, že cestovní kancelář zruší zájezd nikoliv kvůli koronaviru, nýbrž kvůli tomu, že jste porušili smlouvu. V tom případě Vám může být účtováno storno či jiné poplatky uvedené ve smlouvě.
Doporučuji komunikovat s cestovní kanceláří výhradně písemně (alespoň emailem), odstoupení od smlouvy zašlete písemně cestovní kanceláři, a to alespoň doporučenou poštou.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.