Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před pár lety jsem si zažádal u P2P společnosti Bankerat s. r. o. o zápůjčku se zástavou nemovitosti. Jelikož v prosinci 2019 jsem se zpozdil s jednou splátkou, zesplatnili mi celou zápůjčku. Došlo to tak daleko, že mi byl doručen rozhodčí nález na uhrazení zápůjčky včetně administrativních nákladů.

Než jsem sehnal peníze a zápůjčku uhradil advokát údajně předal rozhodčí nález dále k exekutorskému úřadu v Přerově. O tom, že to bylo dále předáno na exekuční mě informovala skrze e-mailovou komunikaci společnost Bankerat, která zápůjčky zprostředkovává. V lednu 2020 a vlastně ani doteď (únor 2020) mi žádný dopis od exekutora nedošel. Já jsem mezitím celou zápůjčku a s vyčíslenými náklady uhradil do haléře, tedy před vydáním exekučního titulu k nařízení exekuce. Tím, že jsem uhradil celkovou zápůjčku (včetně nákladů) jsem x-krát urgoval společnost Bankerat s. r. o. a jejich advokáta, aby učinili kroky k výmazu zástavního práva na mém bytě (zastav vůči zápůjčce). Bohužel společnost Bankerat tvrdí, že dokud nemá od advokáta či údajného exekutora papír, nemůže výmaz provést. Shledávám tuto situaci jako zdržování. Nerozumím jak může být proti mne vedena exekuce, když dluh neexistuje a společnost Bankerat ještě s drzostí tvrdí, že pravděpodobně nemám doplaceno vše (na základě rozhodčího nálezu jsem uhradil do haléře). Dnes (03.03.2020) 25.2.2020 je to více než měsíc a já mám stále blokovanou nemovitost zástavním právem vůči věřiteli, který nabídl půjčku na platforme P2P u společnosti Bankerat. Jak může být vedena proti mne exekuce, když jsem vše včas uhradil? Proč advokát nekoná, tak jak vyplývá ze smlouvy o zápůjčce, že po uhrazení zápůjčky bude zástava co nejdříve odstraněna. Společnost Bankerat mi tímto blokuje mou nemovitost, jelikož mám rozpracovanou žádost o hypotéku. Prosím co mám v této situaci dělat? Přijde mi velice nekorektní, zdlouhavé, že advokát za společnost Bankerat nekoná. Zástavu považuji v tuto chvílí ze neoprávněnou, taktéž jak tvrdí společnost Bankerat, že asi nemam doplaceno vše, tomu mám rozumět, že mám ještě očekávat od exekutora nějaký dopis, kde budu zase něco platit, i když si myslím, že exekuce v tomto případě, po uhrazení zápůjčky, je neoprávněná. Lze donutit společnost Bankerat (advokáta při této spolčenosti) k výmazu zástavy a konání například předžalobní upomínkou? Flegmatické a směšné odpovědi od společnosti Bankerat a nekonání toho co vyplývá ze smlouvy o zápůjčce jsou tristní. Děkuji Vám mnohokráte za rady a s pozdravem Vladislav.

 

ODPOVĚĎ:
Nejjednodušší řešení by bylo požádat soud, v jehož obvodu bydlíte, o sdělení, zda je na Vaši osobu vedena nějaká exekuce a u kterého exekutora. Tohoto exekutora poté oslovte, nechť vyčíslí přesnou částku dluhu a nechť sdělí, zda je exekuce vedena či nikoliv. Pokud bude skutečně vše v pořádku uhrazeno, musel byste k soudu podat žalobu o výmaz zástavního práva - pokud by věřitel stále nekonal - a také jim pohrozit žalobou o náhradu škody, pokud Vám vznikne jejich nekonáním škoda.