Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak postupovat s rezervační zálohou, když rezervační smlouvu uzavřel zájemce přímo s majitelem a složil na jeho účet rezervační poplatek (zálohu). Majitel si však smluvně neošetřil možnost, kdy zájemce sice dostane hypotéku, ale nemovitost již koupit nechce. Co chce, je vrácení celé rezervační zálohy. Má v tomto případě majitel nemovitosti nějakou šanci? Děkuji za odpověď. S pozdravem, Teodor.

ODPOVĚĎ:
V daném případě je velmi důležité, aby byla smlouva o rezervační záloze dobře uzavřena. Pokud není, nemůže si majitel nemovitosti poplatek ponechat, protože ten je konstruován jako poplatek podnikateli podnikajícímu v realitách, což pravděpodobně majitel nemovitosti není. Na to, aby si majitel mohl poplatek ponechat, by bylo třeba ujednání o tom, že tento poplatek propadá jako smluvní pokuta v případě nerealizace prodeje. Nový občanský zákoník ale upravuje tzv. předsmluvní odpovědnost - § 1729
(1) Dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod.
(2) Strana, která jedná nepoctivě, nahradí druhé straně škodu, nanejvýš však v tom rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.
Majitel nemovitosti by tedy po zájemci mohl požadovat určitou částku jako náhradu škody, osobně bych náhradu škody počítala jako nájem, který by mohla jiná osoba hradit, pokud by nemovitost byla pronajímána, nikoliv že byla neobydlená z důvodu, že se čekalo na schválení hypotéky zájemce.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.