Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme uzavřenou smlouvu o dílo s firmou na dodávku rodinného domu na klíč s termínem předání 7.10.2019. Smluvní pokuta sjednaná ve smlouvě je 0,02 % z nedokončené části díla, což je opravdu směšné. Bohužel, kdybychom smlouvu nepodepsali, firma by nezačala stavět a hlavně jsme nepředpokládali tak velké zdržení.

Předpoklad dokončení je v lednu 2020 a platby jsou nastaveny předem před každou etapou díla, což znamená, že ještě před dokončením budou mít uhrazeny veškeré platby. Zajímá mě, zda můžeme poté nárokovat mimo smluvní pokuty také vzniklou újmu, což jsou náklady na bydlení od 8.10.2019 do doby předání stavby včetně nákladů na stěhování, kdy jsme se museli několikrát stěhovat, protože jsme neměli od firmy vůbec žádnou informaci o předpokládaném termínu dokončení stavby a nevěděli jsme, do kdy uzavřít nájemní smlouvu. Jak postupovat při nárokování vzniklé újmy a v případě nutnosti předání soudu, jaká je pravděpodobnost úspěšnosti vymožení našeho nároku. Děkuji Alexandra.

 

ODPOVĚĎ:
Zda máte právo na náhradu škody/újmy vedle smluvní pokuty, to se dozvíte přímo z uzavřené smlouvy. Zákon totiž smluvním stranám dovoluje, aby si nastavily práva a povinnosti dle svých potřeb. Je tak potřeba důkladně prostudovat smlouvu, zda přiznává právo na náhradu škody vedle smluvní pokuty.
Pokud by smlouva o tomto hovořila, je třeba písemně společnost vyzvat k úhradě vyčíslené smluvní pokuty. Jestliže by na výzvu nebylo reagováno, lze se následně obrátit na soud a podat k němu žalobu.
Pokud by smlouva o tomto nehovořila, bude se postupovat podle zákona:
Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
Tzn. pokud by bylo postupováno dle zákona, nevzniká Vám právo na náhradu škody z důvodu prodlení.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.