Počet stránek ve webu: 43.166

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz se týká uplatnění neplatnosti nebo odstoupení od smlouvy. Dne 6.11.2019 jsem uzavřel třístrannou rezervační smlouvu, ve které jsem se zavázal prodat svůj pozemek, resp. uzavřít do 6.12.2019 kupní smlouvu, a to za 2.000.000 Kč. Stranami rezervační smlouvy (kupní smlouva není přílohou, ta se teď tvoří a nebyla mnou ještě finálně schválena) jsem já coby prodávající, realitní kancelář a kupující.

Kupující v ní uvedl, že je sice ženatý, ale v kolonce SJM uvedl "ne". 12.11.2019 jsem obdržel návrh protokolu o notářské úschově, z něhož jsem se dozvěděl, že stranou kupující jsou oba manželé a nemovitost by měli nabýt do SJM. Zajímalo by mě, zda za těchto okolností lze uplatnit relativní nebo absolutní neplatnost rezervační smlouvy (rezervační smlouva neobsahuje žádné ustanovení o tom, že manžel, který ji podepsal, může jednat za manželku, ani mi není známo, že by byla tato vada zhojena), na základě jakých možných důvodů (paragrafů OZ), v jaké lhůtě a jakým postupem. Příp. by mě zajímalo, zda lze od rezervační smlouvy v tomto případě odstoupit. Dodávám, že kupující již složil rezervační zálohu na účet RK (pod smluvní pokutou, kterou jsem vázán i já, pokud by nebyla kupní smlouva uzavřena kvůli mě). Rezervační smlouva neobsahuje žádné ustanovení týkající se odstoupení od ní a je sice smlouvou spotřebitelskou, ale byla uzavřena v obchodních prostorech RK.  

 

ODPOVĚĎ:
V rezervační smlouvě se určitě kupující zavázal, že nemovitost koupí do svého výlučného vlastnictví. Tento projev vůle je pro kupujícího závazný, ostatně i smlouva jako celek, není možné ji jednostranně měnit a přidávat další účastníky, aniž by s tím souhlasily všechny ostatní strany (tj. Vy a realitní kancelář).
Nelze ani dodatečně zhojit tuto skutečnost nějakým prohlášením, jelikož manželka kupujícího by musela být uvedena jako smluvní strana již v rezervační smlouvě.
Za této situace trvejte na splnění rezervační smlouvy, jelikož ta je závazná (podepsali ji všichni účastníci). Vyzvěte tedy kupujícího, aby postupoval v souladu s uzavřenou rezervační smlouvou. Rezervační smlouva je stále platná, i za této situace zákon umožňuje, aby kupující nabyl nemovitost do svého výlučného vlastnictví, ačkoliv je ženatý. Není tak důvod pro rozporování její platnosti či pro odstoupení od ní.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.