Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

24.9.2019 jsme uzavřeli smlouvu o dílo SoD na zhotovení střechy. Střecha měla být zhotovena a předána do 30.10.2019. Nicméně k předání díla bez vad a nedodělků nedošlo, hotová je jen část díla a navíc je zhotovena špatně. Nyní je tedy nutné část střechy znovu sundat (tašky), provést přelaťování a následně znovu položit tašky.

Zhotovitel špatně provedenou práci uznal, nicméně se k přepracování díla moc nemá a tímto svým přístupem nám zdržuje další práce, které by měly probíhat. Smluvní pokutu sice máme stanovenu, ale je to směšných 200/den, což nám rozhodně neuhradí průtahy způsobené nedokončením a navíc i přepracováním střechy. V příloze posílám scan naší smlouvy o dílo SoD a prosím o radu jak máme postupovat, abychom co nejvíce urychlili předání díla. V případě, že bychom chtěli odstoupit od SoD, pak by si zhotovitel to, co již zbudoval musel odstranit a vrátit nám zálohu? Ale toto řešení je pro nás krajně nevhodné, protože nám přináší další vícenáklady spojené nejen s průtahy (sehnat termín na dodávku střechy je otázka min půl roku), ale navíc to, co je v domě již vybudováno by bylo sundáním střechy poškozeno a to by znamenalo další náklady navíc. Dále bydlíme nyní v nájemním bytě, kde musíme platit nájem a tyto průtahy by nám prodloužili dobu platby nájemného, tedy další náklady. Nebo zda si máme sehnat jinou firmu, která by přepracovala špatně provedené dílo a dokončila jej místo původního zhotovitele? Potřebujeme zkrátka nejrychlejší způsob řešení nebo spíš radu jak máme ve vztahu ke zhotoviteli postupovat a jakými sankcemi mu můžeme hrozit, abychom ho "dotlačili" k tomu, že nám dílo v nejbližší době předá bez vad a nedodělků případně, že jej dokončíme s jiným zhotovitelem, ale za cenu sankcí pro původního zhotovitele. Děkuji a přeji pěkný den.  

 

ODPOVĚĎ:
V daném případě byste měli postupovat tak, že zhotoviteli zašlete oficiální výzvu k bezplatnému odstranění vad a stanovíte lhůtu, do kdy se tak má stát. Musíte si nyní vyjasnit, jaký nárok budete po zhotoviteli uplatňovat, pokud vady bezplatně neodstraní. Máte možnost žádat slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy. Právě ve výzvě k odstranění pak upozorněte zhotovitele, že v případě, že vady ve stanovené lhůtě neodstraní, budete po něm požadovat - a uveďte nárok, který volíte. Nelze ho dodatečně měnit. Sleva z ceny díla znamená, že byste si museli nechat vypracovat znalecký posudek na cenu opravy díla a tu byste uplatnili jako slevu. Dokud posudek nebudete mít, rozhodně nikoho jiného než zhotovitele k dílu nepouštějte, protože zhotovitel by se pak bránil tím, že není prokazatelné, kdo vady způsobil. Takže nejprve detailní dokumentace znaleckým posudkem, poté teprve nechat na dílo vstoupit někoho jiného. Veškeré další náklady s tím spojené můžete po zhotoviteli žádat v rámci nároku na náhradu způsobené škody.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.