Počet stránek ve webu: 43.166

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Uzavřela jsem s realitní kanceláří smlouvu o složení blokovacího depozita v souvislosti s převodem družstevního podílu. Smluvní strany jsou "realitka", Převodce (paní X) a Zájemce (já). Složila jsem blokovací depozitum ve výši 20.000 Kč. Nyní chci od smlouvy odstoupit a "realitka" chce po mě dalších 20.000 Kč jako pokutu.

Podle mně se dá odstavec o pokutách při nedodržení smlouvy interpretovat různými způsoby a chtěla bych znát názor nezávislého právníka. Níže zasílám plné znění Článku V, jedná se o bod č. 3. :
"1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu této smlouvy do 30.10.2019.
2. V případě, že Převodce nepřistoupí za výše uvedených podmínek k podpisu Smlouvy o převodu družstevního podílu nejpozději v poslední den účinnosti této smlouvy, pak je Realitní kancelář povinna přijaté blokovací depozitum na požádání vrátit zpět Zájemci, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od vyžádání. V takovém případě se Převodce zavazuje vyplatit Zájemci smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč s tím, že z této smluvní pokuty má Realitní kancelář nárok na částku odpovídající podílu 1/2, a to jako paušální náhradu v souvislosti s danou transakcí.
3. Pokud Zájemce poruší povinnosti stanovené v této smlouvě, zejm. pak v článku III. a čl. IV odst. 1 této smlouvy, nebo Zájemci uvede v této smlouvě nepravdivé informace, je Zájemce povinen zaplatit Převodci smluvní pokutu ve výši odpovídající blokovacímu depozitu; v takovém případě může Realitní kancelář použít Zájemcem uhrazené blokovací depozitum na úhradu smluvní pokuty. Z této smluvní pokuty má Realitní kancelář nárok na částku odpovídající podílu 1/2, a to jako paušální náhradu v souvislosti s danou transakcí."
Podle mně z toho nevyplývá povinnost hradit dalších 20.000 Kč a také tam není uveden termín, do kdy by měla být pokuta uhrazena. Předpokládám tedy, že je to již v režii Realitní kanceláře, jak s blokovacím depozitem naloží. Nejsem si ale jistá, jestli po mně mohou něco vymáhat, pokud jim již nic dalšího neuhradím. Předem děkuji za Váš názor.   S pozdravem Alena.

 

ODPOVĚĎ:
Předně smluvní pokuta je 20.000 Kč, kterou jste povinna uhradit převodci (prodejci). Realitní kancelář může „za Vás“ tuto smluvní pokutu uhradit, a to z uložené zálohy. Podle smlouvy má realitní kancelář nárok na 1/2 z 20.000 Kč, tj. na 10.000 Kč. Nikoliv 20.000 Kč. Pokud není uveden termín, hradí se pokuta oproti výzvě – v tomto případě výzvě Převodce, nikoliv realitní kanceláře.  

V dotazu dále neuvádíte, co přesně stanovuje čl. III a čl. IV. odst. 1 rezervační smlouvy, na jejíchž porušení je smluvní pokuta vázaná. Je totiž možné, že celá smluvní pokuta je neplatná z důvodu neplatnosti těchto ustanovení.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.