Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

08/2019 jsem na stránkách centrální registr dlužníků (CERD) objednala službu potvrzení o bezdlužnosti. Vzhledem k tomu, že na mě společnost působila důvěryhodně a daná data jsem potřebovala, objednala jsem službu. Bohužel bez prověření. Uvedla jsem na webu své citlivé údaje, na základě poznámky, že bez nich nebude výpis přesný.

Objednávku jsem potvrdila, mám vystavenou fakturu, ale ještě jsem jí nezaplatila (splatnost 14 dní), protože si společnost ověřuji nyní a zjišťuji, že jejich dokumenty nejsou oficiální a tudíž se jimi nemohu nikde krýt. Možnost zrušení objednávky a podmínky zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů také ne. Účet, který jsem si na stránce kvůli tomu založila smazat také nelze. Firmu jsem kontaktovala, ale bez odpovědi a jejich infolinka je nefunkční. Chci se zeptat, je možné nějakým způsobem objednávku zrušit? Pak se chci také zeptat, zda a jakým způsobem je možné zažádat o okamžitý výmaz osobních údajů z registru společnosti? Je také normální, aby společnost požadovala při zasílání jakékoliv korespondence poštou toto? Kontaktní formulář - vygenerování požadavku:   Vážený kliente, z důvodu vysokého nárůstu nesrozumitelných písemných dotazů byl zaveden typizovaný formulář s přiděleným evidenčním číslem. Dotazy a požadavky budou zodpovídány dle elektronického pořadníku. Písemný dotaz mimo tento typizovaný formulář (bez přiděleného č. j.) bude automaticky poštou odmítnut. Po vyplnění dotazníku Vám systém vygeneruje formulář v univerzálním formátu PDF, který vytisknete a zašlete na předem uvedenou korespondenční adresu. Z důvodu ochrany osobních údajů a vyloučení podvodného vylákání informací je každou žádost nutné podepsat a podpis ověřit notářem nebo na CzechPointu. Vyplněním dotazníku dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení autorizovaného požadavku a následné archivace pro kontrolní účely. Děkuji předem za odpověď a přeji hezký den.  

 

ODPOVĚĎ:

Tato společnost, jak sama uvádíte, má pochybnou pověst. Nicméně pokud jste s ní uzavřela smlouvu, je tato smlouva pro Vás závazná.
Zákon v tomto případě dává možnost smluvním stranám si určit podmínky, za kterých je možné objednávku zrušit. Tyto podmínky jsou určeny ve smlouvě a dále ve Všeobecných obchodních podmínkách.
Ze smlouvy, která je dostupná na jejich stránkách, a z jejich Všeobecných obchodních podmínek vyplývá následující:
Zákazník je oprávněn ukončit smlouvu na kteroukoli službu užívanou zákazníkem, a to písemným oznámením zaslaným prostřednictvím typizovaného formuláře, který si vygeneruje ve své administraci v sekci „osobní údaje“. Žádosti nebude vyhověno, pokud nebude splňovat předepsané náležitosti uvedené na formuláři. Registr dlužníků za uzavření účtu (smlouvy) náleží úhrada spojená s administrativním nákladem, jež je specifikován v ceníku registru.
Uzavřením smlouvy zákazník registru dlužníků potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami, Ceníkem, případně podmínkami zvoleného tarifu, či smlouvou spjatou s tarifem či předmětnou službou, dále s Prohlášením o ochraně osobních údajů, Podmínky použití webových stránek, bezpečnost internetu a že s nimi souhlasí. Zákazník bere na vědomí, že podmínky marketingových akcí, kterých se účastní, mají přednost před Všeobecnými podmínkami a jinými smluvními dokumenty pokud není uvedeno jinak.
Uživatel nemá nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny za služby neposkytnuté v případě předčasného ukončení smlouvy uživatelem bez uvedení závažného důvodu, kterým je např. neodůvodněné neplnění smluvních podmínek poskytovatelem.
Co se týká kontaktního formuláře, zde je společnost oprávněna takový formulář zavést a požadovat, aby případné dotazy a požadavky byly podávány na tomto formuláři, a to i včetně ověření podpisu.
V případě osobních údajů je zde několik rovin – u těch osobních údajů, u kterých jste dala SOUHLAS s jejich shromažďováním a dalším zpracováváním, můžete tento souhlas bezplatně odvolat a tyto údaje musí být vymazány. V případě údajů, které jsou zpracovávány z jiných důvodů jak souhlasu (např. z důvodu uzavřené smlouvy), se pak jejich uchovávání řídí zejména dobou trvání smlouvy a případnou archivací – kdy před uplynutím této doby, pokud bude smlouva trvat popř. poběží archivační lhůta, se nedomůžete jejich vymazání.