Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl jsem se informovat, jak postupovat při doplacení zhotoviteli zbylé částky při předání dokončeného díla. V průběhu provádění díla došlo ke škodní události vlivem špatného technologického postupu zhotovitele. Nyní se tato věc řeší s pojišťovnou v rámci náhrady škody. Je možné tuto částku odečíst od doplácené částky do doby, než pojišťovna vydá své stanovisko k výši uznané náhrady škody?  

Zároveň mi činností zhotovitele vznikla i škoda v rámci ušlého zisku, který mohu doložit. Lze i o tuto částku snížit doplatek, případně je lepší od smlouvy odstoupit a nárokovat si škodu právní cestou? Děkuji Švec.

 

ODPOVĚĎ:
Zde nelze jednoznačně odpovědět, zákon totiž dává možnost smluvním stranám, aby si v rámci smlouvy o dílo tyto otázky upravily dle své potřeby, k čemuž zcela běžně dochází.
Je třeba tudíž důkladně prostudovat podepsanou smlouvu, jak předvídá řešení těchto situací před dokončením a předáním díla (to platí i pro možnost odstoupení od smlouvy).
Obecně vznik škodní události a škody by bylo možno jednostranně započíst proti pohledávce na zaplacení ceny za dílo, ale pouze za situace, kdy je škoda jednoznačně vyčíslena a obě pohledávky jsou splatné.