Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám na Vás dotaz ohledně protokolu, který jsem 22.7.2019 podepsal. Bohužel až po podepsání jsem si uvědomil, že jsem možná udělal velkou hloupost a chtěl bych znát Váš názor a poradit se. S realitkou nemám podepsanou žádnou smlouvu, jediné co jsem jim podepsal je tento dokument. Jde mi o to, jestli jsem se zavázal k něčemu kromě toho, že neuzavřu se zmiňovanými zájemci smlouvu?

Paní z realitky mi říkala, že toto prohlašení je platné konkrétně jen pro tyto zájemce, ovšem věta "Podpisem tohoto prohlášení se zavazuji nepodnikat bez vědomí a souhlasu zprostředkovatele žádné kroky, které by vedly k uzavření jakékoliv smlouvy týkající se uvedené nemovitosti mnou či osobou mně blízkou nebo zplnomocněnou" mně dost děsí. Po tomto jsem si realitku trošku proklepl a nelíbí se mi (zjistil jsem, že si sami pišou hodnocení, přímo pracovníci poboček si udělují hodnocení a rád bych si ten byt prodal sam, bez realitky).   Na internetu jsem se dočetl, že protokol o prohlídce bytu má výpovědní lhůtu 14 dnů a pokud to na tom dokumentu není napsáno, tak se tato lhůta prodlužuje o rok (pokud byl podepsán mimo firemní prostory) - je to pravda? Jakou hodnotu má tento dokument, pokud nemám s realitkou podepsanou smlouvu - je vůbec platný? Protokol byl podepsán v bytě, ne ve firemních prostorách a je to to jediné co o odemně mají podepsáno. Pokud budu muset vypověděť tento dokument, můžete mi prosím poradit jak přesně by měla tato výpověď vypadat.
Případně můžu jim obecně jen napsat, že ruším spoluprácí? Předem děkuji za odpověď, Olda.

 

ODPOVĚĎ:

Platnost tohoto dokumentu je sporná, a to z několika důvodů:
1. Nejsou přesně označeny jednotlivé zúčastněné osoby – Vy zde jako převodce nejste nikde uveden (jméno, příjmení, bydliště apod.), obdobně uvedení „p. Ing. Alois Čapka s paní“, kdy tato „paní“ není taky nijak určena
2. Není taky zcela určitě specifikována nemovitost, chybí vyplněné údaje o parc. č. pozemku, katastrálním území.
3. Není zcela zřejmé, která prohlášení se Vás týkají, spíše to vypadá, že na Vás dopadá pouze prohlášení o tom, že pokud by došlo k uzavření smlouvy s těmito zájemci, tak tyto zajistit zprostředkovatel. Co se týká smlouvy, ta může být uzavřena i ústně, není třeba písemná smlouva o zprostředkování. Existence takové smlouvy by teoreticky šla dovodit z tohoto prohlášení.
Dále z protokolu není patrné, že realitní kancelář jako podnikatel splnila informační povinnost vůči Vám, které vyžaduje zákon. Resp. jak je uvedeno již výše, ve vztahu k Vaší osobě zde nejsou skoro žádné údaje a informace.
Vzhledem k výše uvedenému spíše doporučuji písemně se obrátit na realitní kancelář s tím, že tento dokument nepovažujete za platný z výše uvedených důvodů a necítíte se tak ničím zavázán.