Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně zániku smlouvy. Pokud provozovatel hotelu uzavře smlouvy na poskytování služby - rezervační systém na dobu 24 měsíců, ale v této době dojde ke změně provozovatele, který si nepřeje využívat dané řešení podepsané původním provozovatelem hotelu, končí tímto původní smluvní vztah k datu této změny provozovatele hotelu? Nový provozovatel si nepřeje původní službu využívat a novou smlouvu jim nepodepsal.

Bohužel firma, která systém poskytla trvá na dodržení původního smluvního období i přes avizovanou změnu provozovatele a žádosti o ukončení původního smluvního vztahu a vyhrožují sankcemi a právníkem.
Má nový provozovatel má právo ukončit a nepokračovat ve smluvním vztahu původního provozovatele.
Děkuji. Linda

 

ODPOVĚĎ:
Bez znalosti obsahu smlouvy lze v tomto případě podat jen obecné informace, vyplývající z ustanovení § 1764 a násl. občanského zákoníku. Pokud Váš předchůdce uzavřel smlouvu, jejíž platnost vyprší až k určitému datu, pak přebíráte i veškeré závazky svého předchůdce, z této smlouvy plynoucí. Poku by pro Vás byla tato smlouva prokazatelně nevýhodná, tak je možné se poté, co nedojde k dohodě s protistranou, domáhat vyvázání se smluvního závazku, soudně.