Počet stránek ve webu: 40.210

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním s. r. o společnost, jejiž jediným úkolem je správa mé nemovitosti - bývalé zemědělské usedlosti. Chtěl bych dát s. r. o. do likvidace. V rámci této likvidace by přešla nemovitost z vlastnictví s. r. o. na mě jako fyzickou osobu. Moje otázka je, s jakými poplatky musím počítat. Existují alternativy k tomuto postupu? Mým cílem je, abych se stal vlastníkem nemovitosti já jako fyzická osoba a samozřejmě ukončení činnosti s. r. o. Děkuji, Jeroným

ODPOVĚĎ:
Pokud máte společnost zapsánu v obchodním rejstříku, tedy OR, musíte požádat rejstříkový soud o provedení výmazu z OR. Jestliže chcete převést nemovitost do svého vlastnictví, pak musíte kat. úřadu předložit doklad o zániku společnosti, na niž byla nemovitost napsána. Vstup do likvidace je s. r. o. povinna oznámit také některým zákonem stanoveným orgánům veřejné moci, zejména správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, celnímu úřadu, a dalším.
Pokud byla společnost zadlužena, pak je součástí oznámení o likvidaci oznámení o vstupu s. r. o. do likvidace a výzva k přihlášení pohledávek věřitelů s uvedením lhůty k přihlášení. Nepřihlášení pohledávky věřitelem sice nepůsobí zánik jeho pohledávky vůči s. r. o. v likvidaci, ale takovému věřiteli hrozí riziko, že jeho pohledávka nebude uspokojena. Za zveřejnění je nutné zaplatit správní poplatek (za dvě zveřejnění celkem 1 800 Kč. Oznamovací povinnost může vyplývat pro s. r. o. i ze smluvní dokumentace uzavřené mezi s. r. o. v likvidaci a soukromými subjekty (např. banky, dodavatelé, aj.). Nelze spočítat celkovou výši nákladů spojených s likvidací společnosti, ale lze zmínit ty nejtypičtější:

  • návrh na zápis likvidace do obchodního rejstříku – 2 000 Kč;
  • náklady na archivaci dokumentace s. r. o. po dobu po dobu 10–30 let pro některé důležité dokumenty;
  • náklady na vyhotovení mimořádné účetní uzávěrky v rámci likvidace
  • poplatky plynoucí z ověřování dokumentů, konverze, náklady na poštovní služby...