Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych se zeptal jak vymazat společnost v. o. s. z obchodního rejstříku, co všechno k tomu potřebuji. V "mladické nerozvážnosti" jsme s kamarádem založili společnost v. o. s. , kterou jsme však nikdy nezačali provozovat. Pouze jsme ji zapsali do OR. Nyní je společnost v likvidaci, kde jsem já jmenován likvidátorem. Jak mám postupovat při žádosti o výmaz z OR?


Nikdy jsme nevystavili jedinou fakturu, nikdy nic nenakoupili. Pouze založeno a zapsáno do OR a teď bych ji rád vymazal.
Jak bych měl postupovat? jaké formuláře vyplnit? Děkuji, Zdeněk

 

ODPOVĚĎ:
Jako likvidátor nyní musíte činit kroky k řádnému průběhu likvidace.
V prvé řadě jste měl podat návrh na zápis vstupu společnosti do likvidace do obchodního rejstříku. Dále byste měl oznámit vstup do likvidace všem známým věřitelům, kdy však předpokládám, že žádní věřitelé spolenčnosti neexistují. Vstup společnosti do likvidace musíte také celkem 2x nechat zveřejnit v obchodním věstníku.
Ke dni vstupu společnosti měla být také sestavena zahajovací rozvaha a soupis jmění právnické osoby. Dále jste měl povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů za část období, která uplynula přede dnem vstupu do likvidace.
Pokud má společnost majetek, mělo by dojít k jeho prodeji a případnému uspokojení věřitelů. Dále bude nutné zrušit registraci k jednotlivým daním a požádat o souhlas s ukončením činnosti společnosti u správce daně.
Na závěr zhotovíte zprávu o průběhu likvidace, v níž uvedete, jak bylo s naloženo likvidační podstatou a zhotovíte účetní závěrku. Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku by měl být následně schválen společníky. Rovněž bude nutné podat další daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za období přede dnem zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku.
Následně budete moci podat návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Příslušný formulář je třeba vyplnit online na www.justice.cz. Dle druhu dokumentace společnosti bude také nutné zajistit její následnou archivaci.
Jedná se o poměrně složitý proces, který doporučuji konzultovat s advokátem. Seznam advokátů naleznete např. zde:
www.advokatikomora.cz

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.