Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

17.8.2018 jsme jako nabývající uzavřeli Dohodu o budoucím převodu družstevního podílu. V části III. majetkového vypořádání byla chybně stanovena anuita, kterou jsme měli dále hradit, v náš neprospěch o cca 13.500 Kč. Tedy že převodce splatil méně z anuity než uvedl ve smlouvě. Cituji "strany převádějící dále prohlašuje, že na byt připadá dle potvrzení družstva ke dni … částka" a zde byla ta chyba.

Jde tedy o chybu ve smlouvě, kterou za úplatu 128.000 Kč za nás sepsal zprostředkovatel, realitka smluvená převodcem. Chybu tedy udělala realitka. Na mé upozornění realitka reagovala, že to vyřídí, ale uběhl rok a nic se nestalo. Naposledy mi realitka sdělila, že převodce je ve špatné finanční situaci a že mi dá 5.000 Kč. Realitář a převodce jsou v přátelském vztahu. Dotaz: Jak se v této situaci domoci svého práva, tj. vrácení peněz za chybu, kterou udělala realitka. A na kom náhradu vymáhat? Dle mého se jedná o chybu realitky, kt. jsme zaplatili za "i za uzavření smlouvy a právní servis" 128.000 Kč. Děkuji, Jana.

ODPOVĚĎ:
V tomto případě se spíše domnívám, že by bylo nutné se domáhat navrácení částky po prodávajícím, kterému přeplatkem mohlo vzniknout bezdůvodné obohacení. Záleželo by ovšem také na tom, jak byla samotná smlouva koncipována, zda splátka anuity byla sjednána samostatně, nebo jako součást kupní ceny. Pokud byla součástí celkové kupní ceny, pouze byla samostatně rozepsána, pak se domnívám, že by nárok na vrácení vůči prodávajícímu nevznikl.
Pokud jste za právní a zprostředkovatelské služby hradili částku přímo realitní kanceláři, tj. provize kanceláře nebyla součást kupní ceny, pak by mohla přicházet v úvahu také odpovědnost realitní kanceláře za vzniklou škodu.
Pro náležité posouzení by tedy záleželo na samotném znění smluv a vztahu s realitní kanceláří. Pokud jde o nárok vůči realitní kanceláři, pak doporučuji využít mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce. Více informací a online možnost podání návrhu na zahájení řízení naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Pokud Vám prodávající či realitní kancelář dobrovolně částku nevrátí, bude nutné se domáhat Vašeho nároku žalobou u soudu. Před podáním žaloby doporučuji věc konzultovat s advokátem. Seznam advokátů naleznete zde:
www.advokatikomora.cz


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vymáhání bezdůvodného obohacení - přeplatek anuity