Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně klienta neplatiče. 06/2017 jsem dodala nakladatelství překlad knihy. Ve smlouvě stálo, že 1/2 odměny bude proplacena po odevzdání, 2. půlka po zasazení korektur. Marně jsem se celý rok snažila vyzjistit stav korektury, dostávalo se mi jen výmluv. Po mém častém urgování 01/2018 se začalo nakladatelství cukat a začalo zpochybňovat mou práci, s tím, že prý výše odměny souvisí s tím, kolik budou mít s korekturou práce.

07/2018 mi dokonce nechtějí zaplatit druhou polovinu honoráře vůbec. Zdá se mi to jako porušení smlouvy. Celý rok se mě snažili obelstít a doufali, že na druhou část peněz zapomenu. Jak z nich peníze mohu dostat? Děkuji, Bronislava.

ODPOVĚĎ:
Zde byla sjednána splatnost v závislosti na provedení korektur. Pokud již byly provedeny, pak máte nárok na zaplacení bez ohledu na argumentaci nakladatelství ohledně náročnosti práce související s korekturami. Provedení korektur bude zejména prokázané, pokud byla kniha již vydána.
Doporučuji proto nakladatelství písemně doporučeným dopisem vyzvat k úhradě, kde uveďte datum nejméně 30 dní od odeslání výzvy s tím, že v opačném případě budete vymáhat svou pohledávku žalobou u věcně a místně příslušného soudu.
Pokud by však nedošlo k dobrovolnému uhrazení, pak bude nutné domáhat se zaplacení žalobou u soudu. V takovém případě doporučuji využít pomoci z řad advokátů, jejichž seznam naleznete zde:
www.advokatikomora.cz


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vymáhání odměny autora po nakladatelství - nakladatelství slíbilo vyplacení druhé poloviny odměny po korektuře a nesplnilo to