Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Platby úroků z opožděné platby za prezentaci společnosti Kompakt. Dotaz: Může společnost nárokovat platbu úroků z prodlení až po 5 měsících od úhrady dlužné faktury? Popis situace: z naší strany (faktura na p. XXX) došlo k pozdní platbě prezentace z roku 2015, a to DVOU prezentací. U první prezentace a faktury došlo k vyčíslení úroků z prodlení, které jsme zaplatili.

Ačkoli mi p. jednatel společnosti Kompakt před zaplacením faktury na úroky z prodlení e-mailem napsal a potvrdil, že splatíme fakturu a bude vše vyřízené, po splacení faktury vzápětí přišel poštou dopis s další fakturou na úroky z prodlení z faktury předcházející. Napsala jsem tedy p. jednateli společnosti Kompakt e-mail, jaktože přišla další faktura, když mi e-mailem garantoval, že po splacení první faktury bude vše vyřízené, poslal mi tuto odpověď: Měli jste u nás jednu inzerci, to je pravda, ale na dvě splátky. První splátku jste zaplatili pozdě, museli jsme na to dávat právníka, ten chce svoji odměnu a to bylo první penále. Druhou splátku jste také zaplatili pozdě, právník ji musel vymáhat také a zase chce svoji odměnu. Proto jsme Vám dali druhé penále (když používáme právníka, tak pak už to vždycky jeho odměnu musíme zaplatit my nebo vy a já bych byl pochopitelně rád, kdyby jste to zaplatili vy, protože celá záležitost vznikla kvůli Vám). Proto máte jakoby dvoje penále, ale ve skutečnosti je jedno na celkovou částku cca 20.000 Kč. Bohužel s tím nic neudělám, právník to za vymáhání chce. Jakmile se to takto zvrhne, že už to musíme dát právníkovi, tzn. že firma nereaguje na telefonické volání, písemné upomínky atd. atd. , tak když se předá právníkovi, tak to bohužel takto vyleze. Nemohu s tím nic dělat. Poté druhý den přišel e-mail od jejich právníka s jinou verzí, posílám zde: Faktura - daňový doklad č. 1501947, splatnost dne 23.4.2015 nebyla uhrazena ani na výzvu naší advokátní kanceláře, proto jsme byli nuceni podat žalobní návrh k OS Karlovy Vary. Ve věci byl vydán elektronický platební rozkaz a částky uložené tímto platebním rozkazem EPR 284168/2017-6 byly uhrazeny. Ve věci byla vystavena penalizační faktura č. 1890113 na částku 12.425 Kč, která je splatná dne 1. 6. 2018. Klientka trvá na úhradě této faktury v plné výši. Dotaz: Faktura č 1501947 byla, jak píše výše p. právník, uhrazena ve výši 4.235 Kč dne 26.12.2017. Došlo zde k opoždění s úhradou. Zaráží mě ale, proč společnost nenárokovala platbu úroků z prodlení hned v lednu 2018? Je možné zaslat penalizační fakturu až cca po 5-ti měsících od úhrady? Andrea

ODPOVĚĎ:
Požadovat úroky z prodlení je možné i po zaplacení samotné jistiny dluhu. Je však třeba uvést, že zákonný úrok z prodlení by u dluhu z roku 2015 činil 8,05% ročně, takto vysoký úrok by tedy byl příliš vysoký. Úrok z prodlení však mohl být sjednán ve smlouvě s vyšší sazbou.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak dlouho může chtít obchodník věřitel úroky z prodlení po pozdním, opožděném zaplacení faktury?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.