Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2018 jsem se svojí setrou dostala darem od tatínka byt. Tatínek v bytě nadále bydlel, zemřel v roce 2021. Byt jsme prodaly v 4/2021, s tím, že nám bylo opakovaně řečeno, že nemusíme platit daň z příjmu. V bytě tatínek bydlel 50 let. V 11/2023 přišel dopis z finančního úřadu s tím, že máme zaplatit daň z rozdílu ceny bytu v roce 2018 a v roce 2021. Je to pravda? Jak máme prosím postupovat? Děkuji za odpověď Hermína.

ODPOVĚĎ:
Bohužel je to pravda. Daň z příjmů jste nemusely se sestrou platit pouze z příjmu v podobě nabytí vlastnického práva k bytu, který jste získaly darováním od tatínka. Pokud jste potom byt prodaly a nesplnily jste další podmínky pro osvobození příjmu z prodeje bytu od daně, což se v tomto případě stalo, tak máte povinnost podat daňové přiznání, kde uvedete příjem z prodeje bytu a zaplatíte případnou daň z příjmů. Doba, po kterou tatínek v bytě bydlel nemá v tomto případě na placení daně vliv, pokud byste byt zdědili, tak doba po kterou byt vlastnil tatínek by se započítala do časového testu pro osvobození příjmu z prodeje od daně, v případě darování taková výjimka bohužel není. Budete mít povinnost zaplatit daň z příjmů z rozdílu mezi prodejní cenou bytu a cenou bytu. kterou měl v roce 2018 ke dni darování. Pro tyto účely potřebujete stanovit cenu bytu ke dni darování podle zákona o oceňování majetku, budete si muset nechat udělat znalecký posudek na cenu bytu ke dni darování u soudního znalce nebo nechat vypracovat ocenění od osoby, která má oprávnění vykonávat vázané živnostenské oprávnění oceňování majetku pro věci nemovité. Potom podáte daňové přiznání za rok 2021, řádné, pokud jste vůbec nepodávaly v roce 2021 daňové přiznání, dodatečné, pokud jste daňové přiznání v roce 2021 podávaly. V daňovém přiznání uvedete veškeré Vaše příjmy za rok 2021, potom v příloze č. 2 vyplníte tabulku pro příjmy podle § 10 - ostatní příjmy, kde vyberete příjem z prodeje nemovitosti, každá ve svém daňovém přiznání uvedete příjem z prodeje bytu odpovídající spoluvlastnickému podílu a jako výdaj uvedete cenu ze znaleckého posudku nebo provedeného ocenění podle spoluvlastnického podílu. Do výdajů můžete také uvést další výdaje, například provizi realitní kanceláři za zprostředkování prodeje, výdaje na advokáta za sepsání smlouvy, výdaje na uvedení bytu do prodejního stavu. Pro podání daňového přiznání budete potřebovat do přílohy vložit i Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí týkající se prodeje bytu. Může i stát, že nakonec Vám ani nevyjde povinnost platit daň z příjmů.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.