Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

SPOLEK z. s. uskuteční mezi svými členy dobrovolnou sbírku pro konkrétní charitativní účel. Vybere 100.000 Kč a těchto 100.000 Kč předá konkrétní organizaci, pro kterou sbírku zorganizoval. Ve stanovách ovšem nemá žádnou činnost, která by jakkoli souvisela s charitou, zprostředkováním dobročinných sbírek apod. Je tato finanční operace daňově neutrální, nebo je třeba zisk z této akce po odečtení přímých nákladů a daru do výše max 10% ze ZD zdanit 19%?

ODPOVĚĎ:
Protože je spolek tzv. veřejně prospěšným poplatníkem (nebyl založen za účelem podnikání), tak tento příjem bude osvobozený podle ustanovení § 19b odst. 2 písm. b) bodu 1. zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, pokud budou darovány na charitativní účely splňující podmínky vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů. Tak bude celá vybraná částka osvobozená od daně, nebudete jí muset zdaňovat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.