Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem překladatel a korektor na volné noze (OSVČ, neplátce DPH). Dosud jsem svou činnost vykonával pouze v rámci ČR, ale nyní bych chtěl začít dodávat své služby i do zahraničí a chci se ujistit o svých povinnostech. Jaké jsou náležitosti faktur do zahraničí (do EU i do třetích zemí)? A jaké budou mé povinnosti ohledně DPH? Zatím jednám o spolupráci s firmou ze Spojeného království a s firmou z Lucemburska.

Lucembursko je v EU, tedy jestli chápu správně, měl bych fakturovat bez DPH, na fakturu uvést, že se jedná o režim reverse charge a stát se identifikovanou osobou. Je to tak? Je ještě něco, na co bych si měl dát pozor? UK již ale v EU není, jedná se tedy o "třetí zemi", kde nemusím DPH ani status identifikované osoby řešit? Jaká by byla situace v případě dodávání služeb fyzickým osobám v rámci/mimo EU? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Ano, v případě poskytování služeb do zahraničí do jiných členských zemí EU, pokud bude Vaším příjemcem služby podnikatel (firma, OSVČ), tak se budete muset registrovat jako tzv. identifikovaná osoba k DPH. Faktury budete vystavovat bez DPH, protože jde o režim reverse charge, kdy DPH bude platit příjemce služby, protože místem plnění je jiný členský stát EU. Pokud bude Váš klient (podnikatel) ve třetí zemi (UK, USA, Čína, atd.), tak nebudete mít povinnost se registrovat jako identifikovaná osoba k DPH, protože takové plnění není předmětem zákona o DPH. Pokud bude Váš klient ze zahraničí (z EU i ze třetí země), ale půjde o spotřebitele (běžná nepodnikající fyzická osoba), tak místem plnění bude ČR, z takových služeb Vám navznikne povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba a faktruby budete vystavovat ve stejném režimu jako klientům z ČR. Povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba Vám vznikne pouze v případě poskytování služeb do jiných členských států EU podnikajícím fyzickým osobám a všem právnickým osobám (firmám). DPH odvádět z těchto plnění nebudete, protože DPH musí odvést příjemce služby, Vy pouze podáte daňové přiznání k DPH a uvedením hodnoty služby s místem plnění v jiných členských státech EU a podáte ještě souhrnné hlášení k DPH, kde uvedete po jednotlivých klientech počet jednotlivých plnění, DIČ Vašeho klienta a celkovou hodnotu poskynutých služeb tomuto klientovi.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.