Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Potřebovala bych poradit ohledně darování nemovitosti a případného prodeje. Nemovitost (rodinný dům) vlastnil přítel, který jej ještě před svou smrtí daroval svojí mamince. Ta se o dům již nemůže starat a rozhodla se jej darovat mě. Nejsme v příbuzenském vztahu. Jak je to s darovací daní? Darovací daň budu platit z celé hodnoty domu nebo z čeho se darovací daň počítá?

Hodnota domu je cca 4.000.000 Kč. A jak by to bylo v případě, pokud bych se rozhodla dům po darování prodat a ze získaných prostředků pořídila byt pro dceru. Jakou daň bych musela zaplatit a v jaké výši. Předem děkuji odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Samotná darovací daň byla zrušena, z obdržení daru se platí daň z příjmů. Pokud v domě s maminkou přítele bydlíte už více než jeden rok, potom je příjem z titulu darování u Vás osvobozen od daně z příjmů fyzických osob podle § 10 odst. 3 písm. c) bod 2. zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů. V případě, že s maminkou přítele nebydlíte, potom budete muset zaplatit daň z příjmů z titulu nabytí daru. Daň bude vypočítána z hodnoty nemovitosti ke dni darovaní stanovené podle zákona o oceňování majetku a to buď posudkem soudního znalce nebo odhadce (osoba, který je držitelem vázaného živnostenského oprávnění pro oceňování majektu pro věci nemovité). Pokud by dům měl hodnotu přesně 4.000.000 Kč, tak byste platila daň z příjmů ve výši 15 % ze základu daně do 48násobku průměrné mzdy, aktuálně 1.935.552 Kč (zahrnuje se sem i základ daně z Vašich dalších příjmů - příjmy ze zaměstnání, základ daně z nájmu a podnikání) a z částky nad touto hodnotou budete platit daň z příjmů ve výši 23 %. Pokud bychom nebrali v úvahu Vaše další příjmy, tak z uvedené hodnoty domu byste platila daň z příjmů 765.156 Kč (290.332,80 Kč + 474.823,04 Kč). Pokud se rozhodnete dům po darování prodat, tak budete muset i mimo daně z příjmů z titulu nabytí daru platit i daň z příjmů z prodeje domu. Případné osvobození od daně z důvodu nákupu vlastního bydlení by Vám nepomohlo, protože daň z příjmů z prodeje nebudete možná muset ani platit, případně bude tato daň minimální. Daň z příjmů z prodeje nemovitosti se platí z rozdílu mezi pořizovací cenou nemovitosti a její prodejní cenou. V případě darování je pořizovací cenou nemovitosti hodnota domu určená na základě znaleckého posudku nebo ocenění odhadcem ke dni darování. Pokud byste dům prodala za 4.000.000 Kč a hodnotra darovaného domu byla 4.000.000 Kč, tak výsledná daň z příjmů z prodeje domu bude 0 Kč. Pokud nesplňujete podmínky pro osvobození příjmu z titulu darování rozhodnete se pro uzavření darovací smlouvy, tak Vám doporučuji darování provést ještě tento rok, protože v rámci konsolidačního balíčku se chystá i změna zákona o daních z příjmů, kdy vyšší sazba daně z příjmů fyzických osob se bude od 1.1.2024 platit už z hodnoty nad 36násobek průměrné mzdy (dojde ke snížení ze 48násobku na 36násobek), příští rok by se Vám nabytí daru prodražilo.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.