Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na jaře 2023 jsem zdědil po otci pozemky na Slovensku v celkové ceně do 7.000 EUR a byly již i zapsány do katastru nemovitostí SR na mé jméno. O velkou většinu pozemků (orná půda, louky, pastviny) mají zájem moji slovenští příbuzní, kterým bych rád vše oč mají zájem nyní co nedříve odprodal nebo daroval. Každopádně na listu vlastnictví LV mi zůstanou nějaké ostatní plochy, kde je i 30 vlastníků.

O to zájem moc nemají, i když se jedná o zanedbatelné výměry. Mým zájmem je prodat vše, aby list vlastnictví zůstal prázdný, ale asi to nebude možné. Až dojde k odprodeji pozemků, o který zájem mají a na LV zůstanou jen nějaké ty ostatní plochy. Musím dávat na Slovensku daňové přiznání a budu muset za to platit daň? Popř. v jaké výši? Popř. jak v tomto případě postupovat? Předem děkuji za odpověď. Květoslav.

 

ODPOVĚĎ:
V případě příjmu z prodeje pozemků byste jak na Slovensku, tak v České republice neměl platit žádnou daň z příjmů, protože když je o prodej nemovitých věcí, které jste nabyl děděním od příbuzného v přímé linii (rodiče, prarodiče), tak příjem z prodeje nemovitostí je osvobozen od daně z příjmů, pokud byly prokazatelně ve vlastnictví zemřelého alespoň 5 let. Jinak na Slovensku budete muset platit daň z nemovitostí, pokud budete k 1. lednu 2024 ještě nějaké pozemky vlastnit, tak z nich budete platit daň z nemovitostí. Výše daně se pak vypočítá jako součin základu daně a sazby daně z pozemků, základem daně je součin hodnoty pozemku uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. , o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, tabulku můžete najít na https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-582#f3120307 a jeho výměry. Sazba daně je pak 0,25 % ze základu daně. Dańové přiznání se pak podává do 31. ledna roku 2024, proces je podobný jako v případě daně z nemovitostí v ČR.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.