Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se zeptala ohledně toho, že bych měla finančnímu úřadu zaplatit přes 70.000 Kč za hypotéku, ze které jsem byla vyvázána v rámci doplacení bývalým přítelem. S expartnerem jsme měli rozestavěný dům, ale rozešli jsme se. Dohodli jsme se že on si dům nechá a mě vyplatí. Hypoteční úvěr byl ve fázi, že nám skončilo čerpání (překročen termín pro čerpání), ale dočerpáno nebylo (za toto jsme uhradili pokutu za nedočerpání přes 40.000 Kč.

Vyčíslená částka k úhradě - 1.199.283,98 Kč z celkových 2.500.000 Kč. Tato částka byla uhrazena prostřednictvím nového úvěru, který si bývalý partner v rámci refinancování sjednal u jiné banky. Doplaceno bylo v listopadu 2021. 1.3.2022 byla podepsána Dohoda o zrušení spoluvlastnictví a vzájemném vypořádání. Mě bylo vyplaceno 750.000 Kč - částka 500.000 Kč uhrazena z hypotečního úvěru poskytnutého panu Večeřovi (bývalý partner) Českou spořitelnou a 250.000 Kč vyplaceno z vlastních prostředků - v dohodě se v části III. , v bodě 3) uvádí: XXX přebírá veškeré závazky a práva vyplívající ze Smlouvy o hypotečním úvěru uzavřené dne 29.8.2019 s Equa bank a. s. do výše 2.500.000 Kč, který bude refinancován Českou spořitelnou a. s. a tedy jediným dlužníkem bude XXX. Letos (2023) 2023 jsem prostřednictvím daňového poradce podala daňové přiznání. Na téměř celou vyplacenou částku 750.000 Kč byly doloženy doklady o nákladech. Následně mi ale byla z finančního úřadu doručena výzva k podání vysvětlení viz. příloha. Finanční úřad po mě žádá doplacení daně na základě " zvýšení tržeb o půlku hypotéky, protože bývalý partner mě oddlužil a zajistil mi nepeněžní příjem. S tímto ale já se moc nechci smířit protože ano, zbavil mě dluhu ale oproti oddlužení mě zase zbavil majetku (rozestavěný dům). Chtěla bych Vás tedy požádat o radu, jestli mám nějaké možnosti. Bohužel mě velmi tlačí čas protože FÚ po mě žádá okamžité řešení. Chtějí abych podala dodatečné daňové přiznání, jinak mi udělají výměrem a napálí penále (takto mi přetlumočil můj daňový poradce který mi přiznání dělal). Jsem mámou 9 měsíční holčičky na rodičovské dovolené, nechci se těch peněz jen tak vzdát, budou potřeba. Děkuji za Vaši radu, moc troufale prosím o radu co nejrychleji to půjde. Děkuji Vám. Sandra.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud chápu Váš popis správně, tak původní hypotéka, kde jste byli zapsáni oba jako dlužníci splatil Váš bývalý partner jejím refinancováním už v listopadu 2021, tudíž Váš původní dluh zanikl splněním, tudíž není nutné zvyšovat základ daně podle § 5 odst. 10 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, protože podle tohoto ustanovení se rozdíl mezi příjmy a výdaji zvyšuje o výši dluhu, který zanikl jinak, než 1. splněním, 2. započtením, atd. Pokud v listopadu 2021 tedy došlo ke splnění Vašeho dluhu, tak v rámci dohody o zrušení spoluvlastnictví už jde o pouhý prodej nemovitosti, kde je Vaším příjmem pouze 750.000 Kč, protože původní dluh zanikl splněním, tudíž nemusíte nic dodaňovat. Tuto skutečnost bych zmínil i v reakci finančnímu úřadu. Tudíž ve skutečnosti už nedošlo k převzetí původního dluhu bývalým partnerem, protože tato dohoda byla uzavřena až po zániku původního dluhu jeho splněním, takže se ani nezměnila osoba dlužníka, respektive, že by spoludlužník se souhlasem banky převzal celý dluh. Při správě daní se má vycházet ze skutečného obsahu právního jednání a když byl dluh splacen - oficiálně zanikl splněním, tak není nutné cokoliv dodaňovat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.