Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem spolumajitelkou společnosti s. r. o. 60%. Jednatelka této společnosti (která je zároveň i druhou spolumajitelkou 40%) se mnou nekomunikuje.   Měla podat přiznání k DPPO za rok 2022 a dle informací jsem zjistila, že žádné přiznání zatím vůbec neodeslala. Již delší dobu neodesílá ani přiznání k DPH, již od ledna 2023.

V lednu podala výpověď z nájemní smlouvy na provozovně a to s mým výslovným nesouhlasem. Nyní nereaguje na mé emaily. Chtěla bych se Vás zeptat, jakým způsobem mám postupovat? Hrozí společnosti sankce za nepodání přiznání k DPH a také k DPPO? Společnost byla také v zisku, budu požadovat rozdělení zisku, ale když se vůbec přiznání neodesílalo, tak jak to vše bude? Mám se obrátit i na FÚ? Děkuji za informace, Naděžda.

 

ODPOVĚĎ:
Odpovědnost za jednání s FÚ má v případě s. r. o. statutární orgán, tedy paní jednatelka. Ano, společnosti hrozí sankce za nepodání daňového přiznání k DPH i DPPO a úrok z prodlení za pozdní úhradu daně. Sankce za nepodání daňového přiznání se stejně jako úrok z prodlení vypočítává z výše daňové povinnosti, který vyšla v daňovém přiznání. Nicméně u DPH hrozí ještě pokuta za nepodání kontrolního hlášení, která je stanovena fixní částkou a činí minimálně 1.000 Kč, pokud kontrolní hlášení s. r. o. podá po lhůtě, aniž by k tomu byla vyzvána. V případě, že byste to řešila s FÚ, tak může dojít k tomu, že FÚ vyzve s. r. o. k podání daňových přiznání a kontrolních hlášení, kde se pokuzta zvyšuje na 10.000 Kč, pokud FÚ k podání kontrolního hlášení vyzve. Doporučil bych Vám se ještě pokusit paní jednatelku kontaktovat různými prostředky, pokud to nepůjde jinak, tak zkusit třeba předžalobní výzvu kvůli poškození finančních zájmů s. r. o. za pomoci advokáta, abyste paní jednatelku přinutila ke komunikaci. Až jako poslední věc bych se obrátil na FÚ, nicméně v této věci neexistuje konkétním zákonný institut z oblasti správy daní, který byste mohla využít, pouze byste mohla oznámit, že daný daňový subjekt neplní povinnosti, na základě toho může FÚ poslat s. r. o. výzvy k podání daňových přiznání, případně se může rozhodnout provést daňovou kontrolu, v případě, že nebude společnost reagovat, tak můře dojít k udělení pokuty a doměření daně z moci úřední, takže ve výsledku dojde k tomu, že vše bude muset platit s. r. o. Samozřejmě, protože jednatel odpovídá za plnění povinností, tak může dojít i k případnému trestnímu stíhání paní jednatelky za krácení daní. I případnou škodu v podobě pokut a úroků z prodlení byste pak musela vymáhat po paní jednatelce, protože byly způsobeny její nečinností. Ideální řešení by bylo co nejdříve situaci napravit a pdat všechna přiznání k DPH, kontrolní hlášení, přiznání k DPPO a doplatit dlužné daně, aby případné sankce byly co nejnižší. Jinak to je především na řešení občanskoprávního sporu mezi Vámi a paní jednatelkou. Bohužel dokonalé řešení tohoto problému neexistuje, v případě oznámení situace na FÚ může třeba výzva FÚ pod hrozbou pokuty pomoci, ale pokud jednatelka s. r. o. nebude reagovat, tak to celé může vést k udělení dalších pokut a případnému doměření daně, což jako první finačně poškodí samotné s. r. o.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.