Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manželka zdědila pozemky po rodičích, kteří zemřeli, říjen, listopad 2022. Dědické řízení bylo v lednu 2023. Pozemky byly zapsány do katastru na začátku února 2023. Musí podávat daňové přiznání, nebo finanční úřad posílá sám určitou částku k zaplacení daně? Rodiče na mne přepsali RD před dvěma lety. Musím také podat daňové přiznání, i když finanční úřad posílá sám složenku z určitou částkou na úhradu daně. Děkuji Hubert.

ODPOVĚĎ:
Pokud došlo k zápisu vlastnického práva k zpětně k datu ukončení dědického řízení, tak v roce 2023 dojde složenka na daň z nemovitých věcí ještě na rodiče manželky, protože daňové přiznání na daň z nemovitých věcí se podává na určitý rok do 31. ledna vždy podle stavu vlastnického práva k 1. lednu. Vaše manželka bude mít povinnost podat daňové přiznání v lednu 2024, kde přizná všechny své nemovité věci, pokud podá daňové přiznání elektronicky nebo může podat daňové přiznání v papírové podobě, kde může podat tzv. dílčí daňové přiznání - tzn. uvede, že jde o dílčí daňové přiznání a uvede v něm pouze nemovitost (pozemky) po rodičích, daň z pozemků se pak připočte k celkové její dani z nemovitostí. Když na Vás rodiče přepsali před 2 lety RD, tak jste měl povinnost po nabytí vlastnického práva k RD podat daňové přiznání v dalším roce podle stavu k 1. lednu do konce ledna. I když finanční úřad stále posílá složenku na určitou částku na úhradu daně, tak by tam mělo být uvedeno, na které jméno ta složenka chodí a poplatníkem daně z nemovitých věcí je majitel nemovité věci. I když ve skutečnosti nedošlo ke krácení daně, veřejné rozpočty nebyly ochuzeny, na výši daně to nemělo vliv, tak je potřeba, aby daň platil správný poplatník - nemovitost je přiznána a daň je zaplacena pod variabilním symbolem (rodným číslem) vlastníka nemovitosti. Pokud jste nepodal daňové přiznání a platební příkaz pořád chodí na Vaše rodiče, kteří už nejsou vlastníky RD, tak Vašim rodičům ve skutečnosti vzniká přeplatek na dani a Vy sám jste nepodal daňové přiznání a máte nedoplatek na dani ve stejné výši jako rodič mají přeplatek. Na složence by musely být Vaše údaje, Vaše rodné číslo jako variabilní symbol a takový předpis daně musí evidovat i finanční úřad. Automaticky po nabytí nemovitosti třeba v rámci dědického řízení finanční úřad automaticky sám neposílá novému vlastníkovi platební příkaz na určitou částku daně, protože systém finanční správy z technických důvodů takový postup neumožňuje, ani tak není nastaven samotný zákon o dani z nemovitých věcí, ale po modernizaci na základě vyjádření vedení Generálního finančního ředitelství by to tak v budoucnu mohlo fungovat, kdy by Vám po změně vlastnictví automaticky došel platební výměr na daň z nemovitostí bez nutnosti podat daňové přiznání, protože všechny potřebné údaje stát už eviduje v katastru nemovitostí.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.