Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj manžel daroval mojí mamince družstevní byt, tedy podíl. Ona ho vlastní jeden rok a chtěla by ho prodat, nevyhovuje jí byt bez výtahu, má zdravotní problémy. Jak se bude vypočítávat daň z prodeje? Děkuji Pokorná.

ODPOVĚĎ:
Daň z příjmů z prodeje družstevního podílu se vypočítá z rozdílu mezi prodejní cenou podílu a pořizovací cenou podílu. Pořizovací cenou podílu bude cena družstevního podílu stanovená znaleckým posudkem (nebo oceněním provedeným osobou, která má vázané živnostenské oprávnění na oceňování majetku) podle zákona o oceňování majetku ke dni darování, tedy ke dni, kdy Vaše maminka dar obdržela. V daňovém přiznání se objeví příjem z prodeje družstevního podílu, jako výdaj se uvedena cena stanovená ke dni darování a rozdíl mezi těmito částkami bude základem daně pro výpočet daně. Pokud Vám vyjde základ daně nulový nebo záporný, tak výsledná daň z příjmů bude 0 Kč. Příjem sice budete muset uvést v daňovém přiznání, ale samotnou daň nebude Vaš maminka pravděpodobně ani platit. Samotná sazba daně závisí na celkových příjmech (celkovém základu daně) Vaší maminky, pokud pobírá aktuálně pouze důchod, tak daň bude ve výši 15 % z rozdílu mezi prodejní cenou a cenou družstevního podílu ke dni darování.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.