Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vyplnila jsem nevědomky chybně přiznání daně z nemovitostí. Chtěla bych vše napravit. Jak mám postupovat a jaké penále mi hrozí? Vztahovalo by se na mně milostivě léto. Předem děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Postup jsem Vám napsal v odpovědi na Váš předchozí dotaz. Penále Vám nehrozí, protože chcete podat dodatečné daňové přiznání dobrovolně, penále se platí pouze v případě, kdy je daň doměřovna z moci úřední například při daňové komtrole. Hrozit Vám může pouze úrok z prodlení, ale ten by se týkal pouze posledních 3 let, nikoliv celé doby 15 let, protože daň nelze vyměřit, pokud už uběhla lhůta pro stanovení daně. Roční sazba úroku z prodlení činí aktuálně 15 %. Nicméně ani Vám nemusí vzniknout povinnost úrok z prodlení uhradit, závisí totiž na výši daňového nedoplatku, úrok z prodlení se platí pokud jeho výše přesáhne za kalendářní rok u jednoho druhu daně alespoň 1.000 Kč. V případě daně z nemovitostí ve většině případů nejde o velké částky, to znamená, že úrok z prodlení se u daně z nemovitostí ani nemusí stát splatným, tudíž Vám pravděpodobně ani nemusí vzniknout povinnost úrok z prodlení hradit. Doplatit budete muset především daň za roky 2021 a 2022. Proto bych Vám doporučoval podat nové daňové přiznání na rok 2021 a doplatit rozdíly na dani za roky 2021 a 2022, na rok 2023 by Vám už mohl dojít nový platební výměr na základě daňového přiznání. Pokud nejde o vysoký nedoplatek, tak Vám ani povinnost hradit úroky z prodlení nevznikne, u Vašeho dluhu tedy nebude žádné příslušenství a doplatíte jen jistinu, takže milostívé léto ani nebude potřeba řešit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.