Počet stránek ve webu: 42.093

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním s. r. o. a jsem jediným majitelem/vlastníkem/jednatelem. Moje s. r. o. je plátcem DPH. Ke své činnosti jsem si na firmu koupil ojetý osobní automobil. Při jeho koupi jsem neuplatňoval odpis DPH. Automobil jsem koupil před jedním rokem za kupní cenu 334.000 Kč. Polovinu ceny jsem zaplatil ihned převodem z firemních peněz, na druhou polovinu jsem si vzal bankovní úvěr, který jsem tento měsíc předčasně zaplatil.

Banka mi již potvrdila ukončení úvěrové smlouvy a zaslala na dopravní inspektorát pokyn k přepisu majitele vozidla. Jelikož "utlumuji" činnost firmy, rád bych si auto převedl do osobního vlastnictví, tedy jako nového majitele tohoto vozu bych chtěl uvést sebe jako soukromou osobu a ne firmu.   Můj dotaz tedy zní:
1. Je tento způsob možný a pokud ano jak postupovat?
2. Pakliže mnou navržený způsob převodu vozidla možný není, jak postupovat, abych si tento vůz mohl ponechat a být jeho vlastníkem jako soukromá osoba?
Děkuji za Vaši odpověď. S pozdravem Jindřich.

 

ODPOVĚĎ:
Ano, tento způsob převodu firemního automobilu do osobního užívání je možný, ale má určité daňové dopady. Protože jste u automobilu neuplatnil odpočet DPH, tak při převodu vozu do osobního vlastnictví nebudete muset provádět jakékoliv úpravy v oblasti DPH. Jak uvádíte, že banka po splacení úvěru zaslala na dopravní inspektorát pokyn k přepisu majitele vozidla, mám za to, že jste u automobilu za minulý rok neuplatnil daňový odpis, protože jste nebyl jako firma majitelem vozu. Když ke konci tohoto roku budete jako firma vůz vlastnit, bude možné uplatnit daňový odpis automobilu, pokud k převodu do osobního vlastnictví dojde až příští rok. Dojde-li k převodu do osobního vlastnictví už tento rok, nebudete moct daňový odpis uplatnit. Povinnosti budete mít z hlediska daně z příjmů. Z pozice firmy, protože jde o dlouhodobý majetek, který nebyl dosud daňově odpisován, nebude nutné provádět jakékoliv opravy, v účetnictví firmy se automobil vyřadí ve výši jeho pořizovací ceny, v případě když by byl vůz odepisován, bylo by to ve výši jeho zůstatkové ceny. Při bezplatném převodu automobilu z firmy do Vašeho osobního vlastnictví dojde k darování vozu z Vaší firmy (právnická osoba) na Vás jako fyzickou osobu, tím na Vaší straně dojde k nabytí nepeněžitého příjmu, tudíž budete mít povinnost zaplatit daň z příjmů fyzických osob z hodnoty darovaného automobilu (v tomto případě z jeho přizovací ceny) skrze přiznání k dani z příjmů fyzickckých osob za kalendářní rok, ve kterém dojde k převodu automobilu (při převodu do osobního vlastnictví Vám - fyzické osobě vznikne příjem z titulu nabytí majetku - automobilu, jedná se o nabytí daru, podlehá pouze dani z příjmů fyzických osob, nepodléhá platbě sociálního a zdravotního pojištění). Samotný převod vlastnického práva k automobilu provedete na dopravním inspektorátu, kdy s. r. o. prostřednictvím jednatele převede automobil na Vás soukromou fyzickou osobu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.