Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebovala bych vědět, jestli otec, který má syna každý sudý víkend a každou lichou středu má právo na daňový odpočet na dítě ("sleva na dani na dítě")? Respektive může se zkusit domluvit mezi sebou, že dny o kterých ho má ve své domácnosti a žije v ty dny s ním tam může chtít po druhé straně vyplatit poměrnou část odpočtu? To samé i odpočtu školkovného? Alimenty platí řádně ve výši 4.000 Kč na 6 letého.   Děkuji moc Nina.

ODPOVĚĎ:
Daňové zvýhodnění na dítě (sleva na dani na dítě a daňový bonus) si může uplatnit ten rodič, který dítě vyživuje a se kterým dítě žije ve společně hospodařící domácnosti (§ 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů). Máte-li soudem svěřeného syna do péče Vy, syn s Vámi žije ve společně hospodařící domácnosti, máte právo na daňové zvýhodnění na dítě (sleva na dani na dítě a daňový bonus) výhradně Vy. Když otec dítěte s Vámi nežije a syna vídá každý sudý víkend a každou lichou středu, z čehož vyplývá, že otec se synem nežije ve společné domácnosti, tudíž otec nemá na daňové zvýhodnění na dítě právo. Pokud si za takových podmínek otec daňové zvýhodnění uplatňuje, činí tak neoprávněně. Domluvit se, kdy si který rodič bude uplatňovat daňové zvýhodnění, by bylo možné za situace, když by bylo dítě svěřeno soudem do střídavé péče obou rodičů, potom by každý z rodičů měl právo na uplatnění daňového zvýhodnění za poměrnou část roku, která odpovídá době, kdy dítě pobývá s jedním nebo s druhým rodičem. Podle znění Vašeho dotazu mám za to, že otec dítě jen vídá, ale nežije s ním v domácnosti, respektive, že syn byl svěřen do péče výhradně Vám. U školkovného je to podobné, opět musí jít o dítě, které s Vámi žije ve společně hospodařící domácnosti a zároveň školku musí zaplatit ten rodič, se kterým dítě žije. Pokud by školku platil výhradně otec a syn žije s Vámi, potom si školkovné nemůže uplatnit nikdo. Pokud jste školku platila Vy, potom máte nárok na lsevu na dani za umístění dítěte - školkovné. Takže závisí na tom, s kým dítě žije v domácnosti, komu bylo dítě svěřené soudem do péče. Vy byste si mohla skrze daňové přiznání nárokovat daňové zvýhodnění na dítě za celou dobu, po kterou s Vámi otec dítěte nežije a daňové zvýhodnění si uplatňoval on. Za dobu neoprávněného čerpání daňového zvýhodnění by měl otec tyto částky správně vrátit, případně se můžete dohodnout, že Vám tyto prostředky poskytne a od dalšího měsíce si daňové zvýhodnění budete uplatňovat už Vy. Každopádně máte oprávněný nárok na daňové zvýhodnění na dítě za celou dobu, po kterou s Vámi otec nežije. Pokud by Vám otec odmítl vyplatit vyčerpané částky na daňové zvýhodnění na díte, tak si můžete skrze daňové přiznání nebo zaměstnavatele požádat o daňové zvýhodnění na dítě sama. Potvrzení druhého rodičů, že si daňové zvýhodnění na dítě neuplatňuje nepotřebujete (protože v tomto případě si otec daňové zvýhodnění podle zákona ani uplatňovat nemůže), důležité je rozhodnutí soudu, že dítě bylo svěřené do péče Vám, tudíž žije s Vámi ve společně hospodařící domácnosti, nikoliv s otcem.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.