Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na základě smlouvy mezi byla stanovena měsíční odměna za výkon funkce předsedy odborové organizace ve výši 16.000 Kč. Aktuálně jsou z této odměny organizací odváděny daně jako ze závislé činnosti (§ 6/1/a) /2 - § 6/10 ZDP) jako ze mzdy a jsou odváděny odvody na zdravotní a sociální pojištění.

Proti tomu je druhý názor, že by měla být odměna vyplacena celá a předseda by si měl "odvody" zajistit a uhradit sám. Předseda je v důchodovém věku. Které řešení je podle Vás právně komfortnější. Děkujeme.

 

ODPOVĚĎ:
Odměna za výkon funkce předsedy odborové organizace je podle zákona o daních z příjmů příjmem ze závislé činnosti podle § 6 zákona, protože se jedná o tzv. funkční požitek podle § 6 odst. 10 písm. b) bod 4. ZDP. Tato odměna vzhledem k její výši za kalendářní měsíc bude zdaňována shodným způsobem jako se postupuje při danění mzdy zaměstnance. Odborová organizace z tohoto příjmu srazí zálohu na daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 % ze závislé činnosti (pokud předeseda nemá žádný jiný příjem ze závislé činnosti, tak může podepsat prohlášení poplatníka podle § 38k odst. 4 a 5 ZDP - tzv. růžový papír, a odborová organizace mu bude při výpočtu odměny uplatňovat základní slevu na dani na poplatníka (aktuálně 2.570 Kč měsíčně, případně další slevy, pokud na ně má nárok a provede mu roční zúčtování daně z příjmů), dále mu srazí pojistné na zdravotní (4,5 %) a na sociální pojištění (6,5 %) a při odvodu pojistných vypočítá a odvede i pojistné (9 % na zdravotní a 24,8 % na sociální), které je povinen platit zaměstnavatel za zaměstnance. Právně komfortnější a jediná správná je první varianta, protože jde jednoznačně o příjem ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů. Skutečnost, že je pan předseda v důchodovém věku nemá na způsob zdaňování odměny vliv.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.