Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme v centru města preclíkárnu - obor podnikání hostinská činnost. Nařízením vlády koncem listopadu 2021, kdy se u nás mohl stravovat pouze občan očkovaný, popř. musel mít drahý PCR test jsme měli značný pokles příjmů, byli jsme cca na 1/20 svých obvyklých tržeb. Navíc zrušili vánoční trhy, jedinou věc, která přiláká každý rok v zimě lidi do centra města.

Žádali jsme tedy o kompenzační bonus jako jedno z nejvíce zasažených oblastí (gastro provoz), byly nám mailem položeny doplňující informace pracovnici FÚ a poté nám přišlo oznámení o zastavení řízení. Odvolávají se na to, že jsem po deseti dnech toho nesmyslného rozhodnutí vlády byla nucena do odvolání pobočku uzavřít. Já bych ale neměla z čeho hradit provoz a vyhazovala bych zbytečně potraviny. A vzhledem k umístění našeho restauračního zařízení ani není pochyb, že k poklesu došlo. V jejich postupu spatřuji hned několik pochybení - kontaktovali mě ohledně dotazů neformální cestou, na kompenzaci bych měla mít nárok dnem zažádání o ni, má mi pomoci v této nelehké době a až potom může FÚ řešit zda na ní má subjekt nárok a v podmínkách kompenzačního bonusu je zmíněno, že se nevztahuje na pokles příjmů z jiných příčin, než je covid, třeba zavřením provozu. My ale uzavřeli provoz až 10 dní po vyhlášení restrikcí a důvodem bylo právě toto opatření. Máme možnost se nějak bránit? Podali jsme odvolání, ale na FÚ mi řekli, že bychom to měli stáhnout. Nechceme to jen tak vzdát. Děkuji Barbara.

 

ODPOVĚĎ:
Odvolání rozhodně neberte zpět a nechte ho doběhnout, v odůvodnění odvolání pak bude muset správce daně specifikovat na základě jakých ustanovení podle jejich názoru nemáte nárok na kompenzační bonus. Pokud byla žádost podána řádně a včas, tak určitě neměl FÚ zastavovat řízení, protože kompenzační bonus je vyměřen dnem podání žádosti, to by mohlo pouze v případě, když byste měli chybu v samotném podání žádosti, například by Vám chyběl podpis a tuto cybu byste včas nenapravili. Proti rozhodnutí o odvolání se pak můžete ještě bránit žalobou ve správním soudnictví u krajského soudu. Pokud byste odvolání vzali zpět, jak Vám řekli na FÚ, potom byste si definitivně zavřeli dveře k případné možnosti bránit se u soudu a přišli byste tedy o možnost soudního přezkumu v této věci. Samozřejmě podle zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 (zákon č. 519/2021 Sb. ; dále jen zákon o KB) je kompenzační bonus vyměřen podáním žádosti o KB, případný přezkum, zda splňujete podmínky by měl nastat až při případné daňové kontrole, to mělo mít za cíl rychlé poskytnutí pomoci bez zdlouhavého vyměřovacího řízení, což se bohužel v některých případech nedělo. Kontaktování neformální cestou by nemělo být na škodu daňovému subjektu, kde by Vás například odrazovali od podání žádosti nebo odvolání, neformální komunikace by měla být používána například v upozornění na doplnění podání, že třeba daňový subjekt zapomněl připojit čestné prohlášení, v takových případech neformální komunikace může ušetřit čas. Podle § 6 odst. 1 zákona o KB je předmětem kompenzačního bonusu výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, v bonusovém období, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, to znamená, že nárok na KB máte za ty dny, kdy jste neměli přerušenou činnost. Nárok na čerpání KB máte minimálně za dny, kdy jste neměli přerušený výkon činnosti, tedy za zmíněných 10 dní. Ovšem na KB byste měli mít nárok i za dobu zrušených vánočních trhů, po kterou Vám byl výkon Vaší činnosti znemožněn přijatými opatřeními. Aktuálně nic více než počkat na to, jak dopadne odvolání, dělat nemůžete, daňové zákony jiný postup nenabízejí, potom proti rozhodnutí o odvolání, jak uvádím výše, je možné se bránit žalobou u soudu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.