Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

05/2021 jsem po otci zdědil dům, který měl s mojí matkou v SJM (matka se  dědictví své části domu vzdala v můj prospěch). Daňové přiznání z nemovitosti za letošní rok 2022 jsem vyplnil podle jeho přiznání z roku 1998 a částka vyšla přesně ve stejné výši jako loňská složenka.

Přesto mám dojem, že otec přiznání vyplnil chybně, protože u 2. nadzemního podlaží místo zastavěné plochy započítal pouze obytnou plochu 2 místností bez chodby a půdního kouta, takže dospěl k názoru, že plocha je menší než 2/3 přízemí. Rozdíl v dani je několik stovek Kč. Rád bych dal vše do pořádku. Když však nyní podám opravné přiznání k dani, nebude pak moje matka pokutována za chybně spočítanou daň v minulých letech, když byla spoluvlastnicí v SJM? Přiznání zpracovával otec sám, protože ona takovým věcem nerozumí. A nebudou s tím spojené nějaké další výdaje, jako např. zaměřování a podobně?

 

ODPOVĚĎ:
Pokud zjistíte, že daňová povinnost k dani z nemovitosti má být vyšší než poslední známá daň uvedená v daňovém přiznání, tak máte povinnost podat dodatečné daňové přiznání do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste tuto skutečnost zjistil (§ 141 odst. 1 daňového řádu). Když jste ve lhůtě do konce ledna podal řádné daňové přiznání, nyní budete podávat "dodatečné daňové přiznání", nikoliv "opravné". Opravné byste podával v případě opravy řádného daňového přiznání, pokud byste byl ještě ve lhůtě nebo při opravě dodatečného daňového přiznání podaného po lhůtě pro podání řádného daňového přiznání. V daňovém přiznání zaškrtnete kolonku dodatečné a uvedete stručně důvod podání. Na základě Vámi vkládaných údajů se dodatečné daňové přiznání bude lišit počtem nadzemních podlaží (místo 1 budou 2). Zaměřování a podobné výdaji by stím rozhodně neměly být spojeny, protože v daňovém přiznání jste sám povinen vypočítat daň a v případě potřeby musíte být schopen prokázat údaje uvedené v daňovém přiznání. Obecná lhůta pro stanovení daně činí 3 roky, takže případná chyba před rokem před rokem 2019 včetně jsou promlčeny. Samozřejmě za roky 2020 a 2021 může Vaše matka podat dodatečné daňové přiznání a doplatit rozdíl na dani. Sankce, která tu hrozí je úrok z prodlení z té části daně, o kterou otec platil méně, ovšem vzhledem částce několik stovek Kč nebude Vaší matce ani vyměřen úrok z prodlení za pozdní úhradu daně, protože úrok z prodlení se nepředepíše a neplatí pokud nepřesáhne u jednoho druhu daně za jedno zdaňovací období částku 1.000 Kč (což určitě u nedoplatku v řádu několika stovek Kč nepřesáhne). Když i teď bude chtít Vaš matka dát vše do pořádku, tak jedniné náklady by spočívali v doplatku daně za nepromlčené roky. Výše uvedené ustanovení o povinnosti podat dodatečné daňové přiznání platí i pro Vaši matku.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.