Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Prosím o radu ohledně kompenzačního bonusu. Manžel je OSVČ, pracuje jako řemeslník. V prosinci 2021 mu byly zrušeny 2 zakázky (majitelé museli jít do karantény), pokles příjmů byl více než 30% a tudíž by se na něj měl stahovat kompenzační bonus. Bohužel se mu ozvali z finančního úřadu, že se to na řemesla nevztahuje, že se to vztahuje pouze, když někomu byl uzavřena provozovna, nebo na restaurace atd... Jak máme prosím postupovat při odvolání? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Nárok na kompenzační bonus má OSVČ nárok i když opatření na něho dopadla i nepřímo, tzn. že třeba jeho odběratel byl postižen vládními opatřeními nebo mu byla nařízena karanténa (což je případ Vašeho manžela). Nezáleží, že se kompenzační bonus (KB) nebo vládní opatření vztahují nebo nevztahují na "řemesla", záleží na tom, zda pokles příjmů byl ve Vašem konkrétním případě způsoben v souvislosti s přijatými opatřeními. Předpokládám, že se z finančního úřadu manželovi ozvali neformálně (telefon, e-mail), potom se nejedná o rozhodnutí, proti kterému by bylo možné se právně odvolat. Svoji žádost o KB by manžel neměl brát zpět, na dotaz FÚ by měl odpovědět, že splnil podmínky dané zákonem o kompenzačním bonusu a pokles příjmů byl způsoben nařízenou karanténou jeho odběratelů, kompenzační bonus je vyměřen podáním žádosti, podání bylo učiněno v souladu se zákonem o KB a na formuláři vydaným Finanční správou se všemi požadovanými náležitostmi, podmínky splnění nároku na KB už potvrdil svým čestným prohlášením, má jít o rychlou pomoc podnikatelům a postup FÚ neodpovídá zákonu o KB ani obsahu důvodové zprávy Ministerstva financí k zákonu o KB.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.