Počet stránek ve webu: 42.688

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Má matka mně a mému manželovi darovala nemovitost a pozemky (vše zapsané na jednom listu vlastnictví). Pro účely oznamovací povinnosti příjmu osvobozeného od daně z příjmu fyzických osob se posuzuje nemovitost a pozemky jako jeden příjem nebo se nemovitost posuzuje zvlášť a jednotlivé pozemky také zvlášť? Děkuji a přeji hezký den.

ODPOVĚĎ:
Pro účely "Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob" se posuzuje vždy každý samostatný osvobozený "příjem" zvlášť, nikoliv součet osvobozených příjmů nabytých v průběhu roku. Váš dotaz bych rozdělil do dvou rovin. Pokud Vám Vaše matka darovala během roku uvedené nemovitosti postupně (za předpokladu, že nešlo o úmyslné postupné darování ve více krocích za účelem snížení hodnoty osvobozeného příjmu a vyhnutí se tím povinnosti oznámit osvobozený příjem), potom se pro účely oznámení o osvobozených příjmech posuzuje hranice 5.000.000 Kč za každou nemovitost nabytou darováním zvlášť jako za samostatný příjem (zvlášť nemovitost, zvlášť každý jednotlivý pozemek). Pokud šlo o darování všech nemovitostí v rámci jedné darovací smlouvy a k nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem dojde zároveň u všech ke stejnému datu (právní účinky zápisu nastanou ke dni podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí), potom finanční správa pro účely oznámení o osvobozených příjmech posuzuje nabytí všech darovaných nemovitých věcí dohromady jako by šlo o jeden příjem. V případě, že Vám osvobozený příjem plyne do SJM (společné jmění manželů), stačí když Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob podá pouze jeden Vás (pouze jeden z manželů).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.