Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme ze spolku S hendikepem na cestách. Máme možnost získat letos (2021) dar ve výši 2.000.000 Kč na nákup bezbariérového obytného auta. Obytňák ani objednávku na tento speciálně upravený obytný vůz letos (2021) prodejce vozů firmy Fiat pro potíže s podvozky a pro jiné překážky spojené s koronavirovou dobou nemůže objednat, prodat.

Tudíž by dar zůstal na účtu do příštího roku. Jak je to z daněmi z darů, je to osvobozeno či ne? Prosím vás o odpověď, která se může odkazovat na zákoník, ale pomohlo by nám ho i laicky vyložit. Děkuji za odpověď Hanna.

 

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že jste z hlediska daní tzv. veřejně prospěšným poplatníkem, tím se rozumí takový poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním (§ 17a odstavec 1 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů), v podstatě jeho hlavní činností je veřejně prospěšná činnost, nikoliv podnikání. V případě veřejně prospěšného poplatníka je od daně z příjmů právnických osob podle § 19b odst. 2 písm. b) bodu 1. zákona o daních z příjmů osvobozen příjem v podobě daru, pokud je nebo bude využit na sociální, zdravotnické, ekologické, tělovýchovné, sportovní, humanitární nebo charitativní účely. Takže pokud dar na nákup bezbariérového obytného auta, jakožto prostředku, který bude dále sloužit zdravotnickým a sociálním účelům v souladu s Vašimi stanovami a zakladatelským jednáním, bude tento dar osvobozen od daně. Pro nárok na osvobození není povinné tento dar, který získáte v tomto roce, letos (2021) také použít na nákup vozu, zákon o daních z příjmů v případě právnických osob nestanovuje časovou podmínku do jakého data je nutné tento dar použít (oproti tomu v případě fyzických osob taková podmínka existuje), pro osvobození od daně je pouze nutné být veřejně prospěšným poplatníkem a použít dar na výše zmíněné účely. Nárok na osvobození tohoto daru od daně si musíte uplatnit (tzn. provést případné úpravy na řádku č. 109 přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období, ve kterém jste dar obdrželi), v případě, že nárok na osvobození neuplatníte, nelze toto rozhodnutí zpětně změnit (§ 19b odst. 3 zákona o daních z příjmů).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.