Počet stránek ve webu: 40.957

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebuji zjistit, zda mám za povinnost zaplatit daň z prodeje družstevního podílu bytu po zemřelé mamince, která v něm bydlela sama. Jsme podle dědického rozhodnutí spolu se sestrou dědicové v přímé linii. Maminka byla členem bytového družstva déle než 10 let. Částka za prodej je menší, než 5.000.000 Kč.

Podle mého názoru splňujeme podmínky pro odpuštění daně z prodeje a není ani povinnost hlásit daňovému úřadu. Maminka zemřela v říjnu 2020 a prodej družstevního podílu proběhl v listopadu 2021. Do té doby v bytě nikdo nebydlel. Děkuji za pomoc Stanislav.

 

ODPOVĚĎ:
Ano přesně tak, máte pravdu, potvrzuji Váš názor. Příjem z prodeje podílu v družstvu (zjednodušeně příjem z prodeje družstevního bytu) je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, pokud doba mezi jeho nabytím a prodejem přesahuje dobu 5 let. Doba 5 let se zkracuje o dobu, po kterou byl tento podíl prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele (zesnulého), v případě, že jde o podíl nabytý děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé (např. dědění od maminka na dceru a syna). Pokud tedy Vaše maminka byla členem bytového družstva déle než 10 let, pak u Vás a Vaší sestry je příjem z prodeje družstevního podílu osvobozen od daně z příjmů fyzických osob podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. s) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů. Osovobozený příjem se neuvádí v daňovém přiznání a pokud je zároveň tento příjem nižší než 5.000.000 Kč, tak nemáte ani povinnost tento příjem oznamovat správci daně (Vašemu místně příslušnému finančnímu úřadu).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.