Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych žádat o příspěvek na nájemné v obchodě, který provozuji. Pronajímatel je můj zeť a je nutné, aby podepsal čestné prohlášení pronajímatele - Covid - nájemné výzva 2. Zde má mimo jiné čestně prohlásit, že pronajímatel není s žadatelem o podporu osobami blízkými dle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník.

Máme nyní dilema, zda jsme nebo nejsme osobami blízkými...v občanském zákoníku se uvádí § 22. (1) Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“) ; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.  
Bylo by možné prosím poradit a sdělit mě, zda v tomto případě jsme se zeťem osobami blízkými a zda mohu žádat o tuto podporu? Vztah tchyně - zeť zde není přesně definován - jen švagři, ve společné domácnosti nežijeme.   Děkuji moc, s pozdravem Jitka.

 

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě opravdu doporučuji řídit se definicí osob blízkých dle občanského zákoníku, kterou sama ve svém dotazu uvádíte. Příbuznými v řadě přímé nejste - to jsou rodiče a děti, případně prarodiče a vnoučata. Dále nejste ani sourozenci, manželé nebo registrovaní partneři, osoby sešvagřené ani spolu trvale nežijete. Jediná část definice osob blízkých, která by se na Vás a Vašeho zetě mohla vztahovat, je: "jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní". Pokud máte se zetěm takový vztah, že byste újmu (zdravotní, finanční, majetkovou), kterou by utrpěl Váš zeť, pociťovala jako svou vlastní a naopak (Váš zeť by pociťoval Vaši újmu jako svou vlastní), pak jste osobami blízkými a mělo by to být v čestném prohlášení uvedeno. V takovém případě ale podporu z programu Covid-Nájemné II nezískáte. Pokud újmu toho druhého nepociťujete jako svoji vlastní, pak osobami blízkými nejste a můžete to v čestném prohlášení uvést.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.