Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme manželé oba OSVČ. Máme společnou živnost - stánek (prodej oříšků, káva, drobné občerstvení) 50% žena 50 % já. Další podnikání, žena krátkodobý pronájem garsonky (v provozu od července 2020). Další příjmy mé, z dlouhodobých pronájmů (byt, neb. prostor atd.).

Mám dotaz, jelikož naše příjmy ze stánku poklesly o více jak cca70 %-80% pro oba z důvodu nouzového stavu - lidé přestali jezdit a tedy i nakupovat zboží. Vše jde vidět z EET, které dále používáme. Nájemné, které plyne mě z bytů není označeno jako podnikání, domníváme se, že mám nárok na kompenzační bonus pravděpodobně oba. Zajímal by nás Váš odborný názor, abychom nežádali neoprávněně. Děkuji Simon.

 

ODPOVĚĎ:
Zákon o kompenzačním bonusu (k datu uložení odpovědi k Vašemu dotazu 3.11.2020 nebyl zákon zatím schválen, byl vrácen Senátem zpět Poslanecké sněmovně) vztahující se k aktuálním opatřením v souvislosti s výskytem koronaviru je z hlediska nároku na čerpání kompenzačního bonusu přísnější a je cílený na menší okruh subjektů oproti zákonu o kompenzačním bonusu z jarního období. Oproti jarnímu zákonu, kde byl nárok na kompenzační bonus, pokud zjednodušeně řečeno došlo k omezení činnosti v důsledku koronavirové situace, tak nyní má nárok na kompenzační bonus pouze ten, jehož činnost byla bezprostředně zakázána nebo omezena opatřeními přijatými orgány státní správy. Za každý kalendářní den bonusového období, za který čerpáte kompenzační bonus, musíte splňovat nároky na jeho čerpání (na jaře, pokud žadatel splnil podmínky pro nárok na kompenzační bonus alespoň za jeden kalendářní den bonusového období, měl nárok na kompenzační bonus za celé bonusové období). Zároveň pro nárok na kompenzační bonus je nutné splnit podmínku, že převážná část Vašich příjmů pochází z činností, které byly omezeny nebo zakázány opatřeními ze strany státu. Dále má nárok na kompenzační bonus ten, kdo není omezen ve své činnosti opatřeními ze strany státu, ale jehož příjmy poklesly alespoň o 80 %, protože jeho odběratel má zakázanou nebo omezenou činnost ze strany státu (např. dodavatel sudového piva do restaurace) a zároveň toto zboží nebo služby nelze bez zásadních obtížích poskytovat jinému odběrateli. I když příjmy z pronájmů nejsou u Vás podnikáním, ale příjmem podle § 9 zákona o daních z příjmů - příjmy z nájmu, tak slouží pro posouzení nároku na kompenzační bonus. Převážná část příjmů se určuje za rozhodné období 1. června až 30. září 2020, tzn. za toto období musí více než 50 % Vašich příjmů pocházet z činností, které byly omezeny nebo zakázány opatřeními ze strany státu, abyste měl nárok na kompenzační bonus, přitom se zohledňují příjmy ze závislé činnosti (§ 6 zákona o daních z příjmů), z podnikání (příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů) a z nájmu (§ 9 zákona o daních z příjmů) [více než 50 % z Vašich příjmů, z provozu stánku a z dlouhodobého nájmu, v rozhodném období muselo pocházet z činností, které jsou nyní omezeny nebo zakázány]. Byť na jaře byste zcela jednoznačně měli nárok na kompenzační bonus, tak nyní v podzimním období, podle informací, které uvádíte ve svém dotazu, nárok na kompenzační bonus nemáte a žádali byste neoprávněně, protože činnosti týkající se maloobchodního prodeje potravin a občerstvení ve stáncích nebyla opatřeními ze strany státu bezprostředně omezena nebo zakázána, z těchto důvodů automaticky nesplňujete nárok na čerpání kompenzačního bonusu v podzimním období a není potřeba dále už porovnávat výši jednotlivých příjmů.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.