Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Mám právo na kompenzační bonus pro OSVČ ohledně koronaviru? Od ledna 2020 jsem se evidovala jako OSVČ na vedlejší činnost v Náměšti nad Oslavou. Jsem na rodičovské dovolené. Od ledna 2020 učím AJ soukromě i na Skypu. V březnu jsem měla 10 klientů, v souvislosti s koronavirem jsem již několik dní před 12. březnem zrušila soukromé lekce a nabídla jsem všem zákazníkům výuku po Skypu.

Ve výuce po Skypu se rozhodla pokračovat polovina (tj. 5 klientů), dalších 5 zákazníků preferuje osobní výuku a čeká, až epidemie přejde. Předpokládám, že potom budeme s výukou pokračovat. Lekce byly vždy pro 1, 2, max. 3 osoby. To, že mám teď méně zákazníků (pokles o 50 %) mohu doložit přehledem odučených hodin a zpětně e-maily se zákazníky - po každé odučené lekci jim zasílám shrnutí probraného učiva. Klientům vydávám faktury s celkovou cenou na 10 lekcí. Fakturu zasílám klientům předem, výuka se uskuteční poté. Předem děkuji. S pozdravem Iveta.

 

ODPOVĚĎ:
Pro uznání nároku musíte být OSVČ hlavní nebo vedlejší, například z důvodu rodičovské dovolené, zároveň nesmíte být nemocensky pojištěna jako zaměstnanec, tj. mít měsíční příjem z dohody o provedení práce nad 10.000 Kč nebo z dohody o provedení pracovní činnosti nad 3.000 Kč, případně jiný pracovní poměr jako zaměstnanec s rozhodným příjmem 3.000 Kč a více.
Na kompenzační bonus pro OSVČ máte nárok, pokud jste svoji činnost nemohla vykovávat zcela nebo z části nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo v souvislosti s krizovými opatřeními a to zejména mimo jiné i z důvodu omezení poptávky po Vašich službách. Pokud v kalendářním měsící, za který se kompenzační bonus poskytuje, nastal den, ve kterém došlo k omezení Vaší činnosti, máte nárok na kompenzační bonus za tento kalendářní měsíc. Pokud jste tedy nemohla vykonávat svoji činnost, že Vám zákazníci odmítali výuku a splňujete výše uvedené formální požadavky, pak máte na kompenzační bonus nárok. Konkrétní procentuální pokles nemusíte dokládat, podstatný je fakt, že u Vás došlo k omezení Vaší činnosti, kdy jste nemohla svoji činnost vykonávat v rozhodném období nad míru obvyklou (nemohla jste provádět osobní výuku jako obvykle, nebo došlo ke zrušení výuky i jednoho klienta v souvislosti s epidemií), než kdyby ke zdravotním rizikům a krizovým opatřením nedošlo. Z uvedeného vyplývá, že máte na kompenzační bonus pro OSVČ nárok.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.