Počet stránek ve webu: 40.382

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prarodiče mé manželky nám chtějí darovat pozemek, na kterém budeme stavět RD. Vyčetli jsme, že vnučka je od daně z příjmů v takovém případě osvobozena, nicméně já jako manžel nikoliv. Proto potřebujeme znát způsob, jak se dani vyhnout pokud možno úplně. Některé zdroje uvádí, že v případě darování do SJM je plátcem daně pouze 1 z manželů a v případě vnučky by dar byl od daně osvobozen.

Takto chápeme i Vámi zodpovězený (v podstatě totožný) dotaz ze srpna 2019 viz " https://www.bezplatnapravniporadna.cz/obchodni-pravo/financni-pravo-dane/39028-darovani-nemovitosti-vnukove-manzelce-dane-zdaneni.html?fbclid=IwAR3C4gQycEom12iqZeurK5fhOtCYiBC_TctVrSY-sfx_eRhnGsB74fcXUVY".   Jiné zdroje nám však říkají opak. Žádám Vás tedy o radu zda je nebo není tento postup od daně osvobozen. Pokud není - chápeme jako další variantu darování pozemku od prarodičů pouze manželce a následně darování polovičního podílu manželkou mně (manželovi). Je v takovém případě stanovena nějaká lhůta, po kterou musí manželka pozemek vlastnit před dalším darováním? Jako třetí variantu rozumíme darování pozemku vnučce a následné rozšíření do SJM. Nicméně ani zde si nejsme jisti co vše je nutno uhradit. Jaký je nejjednodušší a nejlevnější způsob převodu do společného vlastnictví? Předem za Vaši odpověď děkuji. Leoš.

 

ODPOVĚĎ:
Podmínka, že příjmy plynoucí manželům do SJM a příjmy plynoucí manželům ze SJM se zdaňují jen u jednoho z nich je uvedena přímo v §10 odstavci 2 zákona č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů (platí pro tzv. ostatní příjmy, kterými jsou příjmy podle §10 zákona o daních z příjmů, např. dary). Podobně se postupuje například i u příjmů z nájmu majetku zahrnutého v SJM.
V případě darování do SJM když stačí, aby se příjem zdaňoval jen u jednoho z manželů, tak v případě, že půjde o dar do SJM a bude se posuzovat u vnučky, se jedná o příjem osvobozený od daně a daňová povinnost byla splněna, nemusí se řešit daňová povinnost u druhého z manželů. Příjem plynoucí ve formě daru od prarodičů vnučky přímo do SJM vnučky a jejího manžela je od daně z příjmů osvobozen. Tato první varianta je procesně i finančně nejjednodušší.
V případě darování pozemku manželce, která pak daruje polovinu Vám, se jedná také o řešení osvobozené od daně, ale oba budete vlastnit polovinu pozemku, nikoliv formou SJM, kde jako manželé vlastníte celý pozemek. Lhůta, po kterou musí manželka pozemek vlastnit není nikde stanovena, bude jen záviset na procesních lhůtách týkající se řízení u vkladu do katastru nemovitostí. U této varianty by mohl správce daně nabýt podezření v případě navazujících změn vlastnického práva v katastru nemovitostí, že původní dárce chtěl darovat polovinu pozemku každému z vás a konkrétně u Vaší osoby se šlo přes manželku, abyste se vyhl placení daně z příjmů. Další variantu vnímám jako lepší variantu než postupné darování. U manželky bude darovaný pozemek osvobozený od daně z příjmů a následné rozšíření SJM (manželka vloží pozemek do SJM) není vůbec předmětem daně z příjmů, daňově se dál nic už neřeší. U varianty rozšíření SJM musíte navštívit notáře, protože smlouva, kterou se mění rozsah SJM, kdy jeden z manželů chce vložit do SJM svůj výlučný majetek, vyžaduje formu veřejné listiny, kterou může vyhotovit pouze notář. Za vyhotovení smlouvy o rozšíření SJM musíte počítat s odměnou notáři podle notářského tarifu, která bude záviset na hodnotě nemovitosti (může to být cca mezi 3 až 15 tis. Kč). V každém případě budete muset počítat s poplatkem 2.000 Kč za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Poslední věcí, pokud si darovací smlouvu nebudete sepisovat sami, ale budete chtít využít právních služeb, je třeba počítat se zaplacením odměny za služby advokáta, která může být stanovená buď jako smluvní cena, popřípadě cena stanovena podle advokátního tarifu.